Klik hier voor de NME-gids.

Over de natuur en het milieu ben je nooit uitgeleerd. CNME biedt educatie voor diverse doelgroepen. Zo is er Natuur en Duurzaamheidseducatie (NDE) voor scholen en leren we vrijwilligers en groepen over ecologisch beheer in natuurgebieden. Samen met IVN Maastricht leiden we natuurgidsen en jeugdnatuurbegeleiders op. Maar ook tijdens open dagen en andere activiteiten brengen we onze kennis over natuur en milieu over, vaak in relatie tot actuele thema’s en landelijke acties. Jaarlijks brengen wij een gids uit met het actuele educatieve aanbod. Scholen kunnen ook zoeken via de NME-gids.

Duurzaamheid

Iedereen, van particulier tot overheid tot bedrijf, lijkt zich steeds meer bewust van het belang van een duurzame samenleving. CNME richt zich op educatie die de samenleving helpt beleidsdoelen van overheden en maatschappelijke organisaties op het vlak van duurzaamheid te halen. 

 

Aanbod voor scholen

CNME is in Maastricht en regio de partner voor educatie over natuur en duurzaamheid. We werken met en voor scholen en leveren daarbij maatwerk. Naast onderwijsprojecten is er ook een vast NDE-aanbod dat CNME coördineert. Behalve scholen kunnen ook kinderopvang, scouting en andere organisaties die met kinderen werken bij CNME terecht voor educatie.

 

Onderwijswerkplaats

Bij de Onderwijswerkplaats kunnen scholen en andere organisaties leskisten, boeken, lesbrieven, posters, dvd’s en lesmaterialen lenen. 

Op afspraak is iemand aanwezig voor advies over de aanpak van een bepaald thema. Het materiaal kan worden geleend en het is mogelijk tegen een kleine vergoeding artikelen en lesmateriaal te kopiëren.

Reservering uitleen lesmateriaal

Telefonisch tijdens kantooruren: 043 – 321 99 41 en per e-mail via owp@cnme.nl onder vermelding van:

naam
adres
telefoonnummer
uitleenperiode (van – tot)

Meer informatie?

Neem contact op met John Steijns, 043-321 99 41 of john.steijns@cnme.nl voor meer informatie.

 

"Wij maken van doceren samen leren. Samen leren door te doen. Sociale innovatie begint volgens ons bij goede educatie."