Over allerlei onderwerpen geeft CNME op een actieve manier voorlichting aan een breed publiek. We organiseren verschillende activiteiten, zoals lezingen, rondleidingen en discussies. Daarnaast delen we onze kennis via verschillende media, zoals Facebook, de website, onze nieuwsbrief en brochures. Ook participeren we regelmatig in activiteiten van derden. CNME werkt mee aan bewustwordingscampagnes op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld rond zwerfafval.

CNME voorlichting

Je kennis bijspijkeren over de natuur of tips ontvangen voor een duurzamer leven?

Kijk hier welke activiteiten dit seizoen worden georganiseerd. 

"Zowel bottom-up als top-down moet structureel anders worden gekeken naar de verduurzaming van kennis. CNME ziet het als haar taak mede aanjager te zijn van deze verandering in doen en denken."