De uiterlijke inschrijfdatum voor deze cursus is 5 oktober 2021.

Cursusdagen zijn op:

Donderdag 4 november 2021 –  19:00-21:30 uur
Donderdag 18 november – 19:00-21:30 uur
Donderdag 2 december – 19:00-21:30 uur  

 

Deelname: max. 2 personen per VvE. Aanmelden of meer informatie? Vul onderstaand aanmeldformulier in of stuur een mail naar energiecoach@cnme.nl

U wilt uw appartementencomplex zo energiezuinig en duurzaam mogelijk maken? Doe dan mee met de gratis cursus VvE’s met Energie.

Tijdens de cursus leert u welke stappen nodig zijn voor een goed duurzaamheidsplan voor uw VvE. De cursus wordt gegeven door Limburgse VvE’s met Energie (www.lvme.nl). We staan stil bij de technische kant van het verduurzamen en we kijken uiteraard naar de financiën (eigen geld, subsidie en leningen) en naar de juridische verplichtingen. Ook de procesmatige kant, hoe betrekken we de leden bij het besluit, krijgt veel aandacht. Al deze punten komen samen in een integraal plan van aanpak. 

Wij verstrekken onafhankelijke informatie en kijken samen naar hoe andere VvE’s dit aanpakken. 

De cursus wordt ofwel fysiek ofwel digitaal gegeven. Wij berichten u tijdig over de locatie bij fysieke bijeenkomsten of over de technische kant voor deelname bij digitale bijeenkomsten. In geval van een digitale cursus, begeleiden wij u indien noodzakelijk vooraf door de digitale toegangsprocedure heen, zodat u gegarandeerd goed en op tijd kunt aanschuiven bij ieder cursusdeel.

Blok 1 - Donderdag 4 november 19:00-21:30 uur

Deel 1 – Waar staat uw VvE?
Welke vraagstukken zien we over het algemeen bij VvE’s? En hoe verhouden die zich tot uw eigen VvE? Wat is hetzelfde, wat is anders, wat betekent dat voor de verduurzaming van uw gebouw? 

 

Deel 2 – Technische aspecten
Het gebouw als geheel en de rol van VvE’s in de energietransitie. We lichten de driestappenstrategie voor een energiezuinig ontwerp toe (Trias Energetica) en behandelen de verduurzamingsmaatregelen die er zoal zijn. 

 

Deel 3 – Hoe maak je een goed duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe u met een “energiebril” naar uw eigen gebouw kunt kijken. Hoe staat uw pand er bouwkundig en installatietechnisch voor en wat is uw huidige energiegebruik (nulmeting). Vervolgens behandelen we de logische stappen naar vermindering van het energieverbruik. En we kijken hoe u dit kunt financieren (vooruitblik volgende les).

Blok 2 - Donderdag 18 november 19:00-21:30 uur

Deel 1 – Juridische aspecten
We kijken naar splitsingsakten en modelreglementen. Welke maatregelen zijn voor de individuele bewoner(s) van het gebouw en welke voor de VvE. Hoeveel leden moeten instemmen met het duurzaam MJOP zodat u aan de slag kunt. We maken u verder wegwijs in de belangrijkste wet- en regelgeving. 

 

Deel 2 – Financiering
Het huishoudboekje van de VvE onder de loep: sparen of investeren, vrijkomende kasstromen en welke subsidies en lening zijn er. Doorrekenen van de business case, liquiditeitsbegrotingen (wat is in kas en wat zetten we in voor het onderhoudsplan). Opstellen van een duurzaam MJOP voor 30 jaar. 

 

Deel 3 – Proces
Hoe zorgt u ervoor dat de leden instemmen met het duurzaam MJOP, hoe verbreedt u het draagvlak en welke stappen volgt u daarvoor? Kortom we gaan in op de psychologie van overleg en afstemming. 

Blok 3 - Donderdag 2 december 19:00-21:30 uur

Deel 1 – Warmtevisie Vaals
Het is de verwachting dat de gemeenteraad van Vaals eind dit jaar de ‘Transitievisie Warmte’ zal vaststellen. In deze Transitievisie Warmte wordt onderzocht op welke manier in de toekomst de woningen in Vaals verwarmd zullen worden. Wordt uw buurt bijvoorbeeld ‘all electric’ of verwarmd met een warmtenet? Of komen er wellicht andere technische voorzieningen? 

 

Deel 2 – Energiemix van de toekomst
Welke energiebronnen zullen we in de toekomst gaan gebruiken? 

 

Deel 3 – Duurzame mogelijkheden bij uw VvE
Keuzemenu: Zonnepanelen, sedumdaken, laadpalen, waterberging etc.

 

Deel 4 – Volgende stappen
Welke stappen gaat u nu concreet zetten, wat heeft u nog nodig (stel uw vragen!), hoe organiseert u de interne communicatie (groepsdynamiek), hoe kunt u als VvE’s onderling netwerken?

Voorafgaand aan de cursus

We starten de eerste keer met een kennismakingsronde en laten uw VvE pand op een foto zien. Handig als u, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van uw pand dan kunt toelichten. 

*Bouwjaar en het aantal woningen.
*Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar).
*Het MJOP van uw VvE (als u dat heeft).
*De maatregelen die uw VvE eventueel al getroffen heeft om energie te besparen. 
*Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de ALV?
terug naar overzicht