Cursusdagen zijn op:

Donderdag 4 november 2021 – 19:00-21:30 uur
Donderdag 18 november – 19:00-21:30 uur
Donderdag 2 december – 19:00-21:30 uur  

 

Aanmelden of meer informatie? Vul onderstaand aanmeldformulier in of stuur een mail naar energiecoach@cnme.nl

De cursus vindt plaats in het stadhuis van de gemeente Vaals.

De gemeente Vaals moedigt haar inwoners aan om schone energie op te wekken en energie te besparen waar dat kan. Individuele woningeigenaren kunnen daarover zelf beslissingen nemen. Voor bewoners van een wooncomplex die samen in een Vereniging van Eigenaren zitten is verduurzamen van hun woning niet zo makkelijk, omdat het gebouw gedeeld wordt en je te maken hebt met gezamenlijke ruimtes. Om VvE’s daarmee te helpen, start op 4 november een tweede cursusreeks. De cursus wordt gegeven door het CNME Maastricht en regio en de cursusleiders van Limburgse VvE’s met Energie (www.lvme.nl).

 

In deze cursusreeks worden VvE’s ondersteund bij het maken van keuzes die te maken hebben met de overgang naar schonere energie en het verduurzamen van het gebouw. Denk daarbij aan keuzes over energie opwekken, energie besparen, isolatiemaatregelen etc.

 

De cursus is interessant voor alle VvE’s, groot, klein, met of zonder huurappartementen. Van elke omvang en ongeacht het aantal eigenaren. Heeft u of iemand anders uit uw VvE al de eerste cursusreeks bijgewoond? Dat is geen probleem, uw VvE kan zich voor de tweede cursusreeks met een afvaardiging aanmelden.

Cursusinhoud:

Blok 1 - Donderdag 4 november 19:00-21:30 uur

Deel 1 – Waar staat uw VvE?
Welke vraagstukken zien we over het algemeen bij VvE’s? En hoe verhouden die zich tot uw eigen VvE? Wat is hetzelfde, wat is anders, wat betekent dat voor de verduurzaming van uw gebouw? 

 

Deel 2 – Technische aspecten
Het gebouw als geheel en de rol van VvE’s in de energietransitie. We lichten de driestappenstrategie voor een energiezuinig ontwerp toe (Trias Energetica) en behandelen de verduurzamingsmaatregelen die er zoal zijn. 

 

Deel 3 – Hoe maak je een goed duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe u met een “energiebril” naar uw eigen gebouw kunt kijken. Hoe staat uw pand er bouwkundig en installatietechnisch voor en wat is uw huidige energiegebruik (nulmeting). Vervolgens behandelen we de logische stappen naar vermindering van het energieverbruik. En we kijken hoe u dit kunt financieren (vooruitblik volgende les).

Blok 2 - Donderdag 18 november 19:00-21:30 uur

Deel 1 – Juridische aspecten
We kijken naar splitsingsakten en modelreglementen. Welke maatregelen zijn voor de individuele bewoner(s) van het gebouw en welke voor de VvE. Hoeveel leden moeten instemmen met het duurzaam MJOP zodat u aan de slag kunt. We maken u verder wegwijs in de belangrijkste wet- en regelgeving. 

 

Deel 2 – Financiering
Het huishoudboekje van de VvE onder de loep: sparen of investeren, vrijkomende kasstromen en welke subsidies en lening zijn er. Doorrekenen van de business case, liquiditeitsbegrotingen (wat is in kas en wat zetten we in voor het onderhoudsplan). Opstellen van een duurzaam MJOP voor 30 jaar. 

 

Deel 3 – Proces
Hoe zorgt u ervoor dat de leden instemmen met het duurzaam MJOP, hoe verbreedt u het draagvlak en welke stappen volgt u daarvoor? Kortom we gaan in op de psychologie van overleg en afstemming. 

Blok 3 - Donderdag 2 december 19:00-21:30 uur

Deel 1 – Warmtevisie Vaals
Het is de verwachting dat de gemeenteraad van Vaals eind dit jaar de ‘Transitievisie Warmte’ zal vaststellen. In deze Transitievisie Warmte wordt onderzocht op welke manier in de toekomst de woningen in Vaals verwarmd zullen worden. Wordt uw buurt bijvoorbeeld ‘all electric’ of verwarmd met een warmtenet? Of komen er wellicht andere technische voorzieningen? 

 

Deel 2 – Energiemix van de toekomst
Welke energiebronnen zullen we in de toekomst gaan gebruiken? 

 

Deel 3 – Duurzame mogelijkheden bij uw VvE
Keuzemenu: Zonnepanelen, sedumdaken, laadpalen, waterberging etc.

 

Deel 4 – Volgende stappen
Welke stappen gaat u nu concreet zetten, wat heeft u nog nodig (stel uw vragen!), hoe organiseert u de interne communicatie (groepsdynamiek), hoe kunt u als VvE’s onderling netwerken?

Voorafgaand aan de cursus

We starten de eerste keer met een kennismakingsronde en laten uw VvE pand op een foto zien. Handig als u, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van uw pand dan kunt toelichten. 

*Bouwjaar en het aantal woningen.
*Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar).
*Het MJOP van uw VvE (als u dat heeft).
*De maatregelen die uw VvE eventueel al getroffen heeft om energie te besparen. 
*Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de ALV?

 

Aanmelden of meer informatie? Vul onderstaand aanmeldformulier in of stuur een mail naar energiecoach@cnme.nl
terug naar overzicht