Operaties Steenbreek: 'Tegel eruit, tuin erin'

CNME is partner in het project Operatie Steenbreek in Maastricht. Operatie Steenbreek is een landelijke actie met als doel burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben – moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat ongeveer 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren.

Bewoners Maagdendries nemen initiatief

Bewoners aan de Maagdendries hebben een gevelgroen initiatief bij de afdeling Mijn Groen van de gemeente ingediend met als resultaat dat we op zaterdag 9 mei, 12 geveltuinen aanplanten met klimplanten, heesters en vaste planten. De aanplant verdient een samenwerking tussen geïnteresseerden, bewoners, gemeente Maastricht en CNME. Dus meld je aan! Na de aanplant wordt voor belangstellende een rondleiding voorbeeldgevelgroenprojecten verzorgd in de buurt.  

Datum:

Zaterdag 19 mei 2018

Tijd:

10.00-12.30

Locatie:

Maagdendries 39, 6211 RW Maastricht

Aanmelden:

Nelle Driessen, driessen@cnme.nl

terug naar overzicht