CNME Onderwijswerkplaats

Onderwijswerkplaats

Bij de Onderwijswerkplaats op de Brandweerkazerne kunnen scholen en andere organisaties leskisten, boeken, lesbrieven, posters, dvd’s en lesmaterialen lenen. 

Op afspraak is iemand aanwezig voor advies over de aanpak van een bepaald thema. Het materiaal kan worden geleend en het is mogelijk tegen een kleine vergoeding artikelen en lesmateriaal te kopiëren.

Onderwijswerkplaats

Capucijnenstraat 21-C19
6211 RN Maastricht
043-321 99 41

Reservering uitleen lesmateriaal

Telefonisch tijdens kantooruren: 043 – 321 99 41 en per e-mail via owp@cnme.nl onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer en uitleenperiode (van – tot).

Meer informatie?

Neem contact op met John Steijns, 043-321 99 41 of steijns@cnme.nl voor meer informatie.