Beeld: UArchitects

“Het is interessant om te zien dat de wens voor duurzamer onderwijs inmiddels vanuit het onderwijs zélf komt”, constateert John. “De directeur van de school vroeg zich af wat het betekent om vanaf november 2016 te werken in een duurzaam gebouw en daar duurzaam onderwijs te bieden. Vervolgens heeft zij verschillende partijen uit de stad bij elkaar gezet om hierover mee te denken, zoals Trajekt en BSO De Boomhut en CNME.”

“Bij CNME werken we vanuit de principes van The Natural Step. Deze bleken zeer toepasbaar binnen dit proces en op basis van die principes zijn de strategische doelen gezamenlijk bepaald met alle betrokken samen. Het duurzame karakter zit nu niet alleen in de technische bouw van het kindcentrum, maar ook in het onderwijs dat straks wordt gegeven en in de manier waarop je met elkaar omgaat.”

Hoewel IKC De Geluksvogel nog geopend moet worden, merkt John nu al de spin-off van het project. “Verschillende scholen in de regio hebben CNME benaderd of we hen kunnen helpen bij het verduurzamen van hun school. Dit doen we natuurlijk graag en we zijn nu zelfs bezig met het opzetten van een mini-conferentie rond duurzaamheid voor scholen.”

Ook bij de Geluksvogel ligt de volgende uitdaging er al: de school kan het traject in om internationaal gecertificeerd te worden als eco-school. Een mooie kans voor CNME om daar haar bijdrage aan te leveren.

terug naar overzicht