Operatie Steenbreek Caberg

Tegel eruit, tuin erin!

CNME is partner in het project Operatie Steenbreek in Maastricht. Operatie Steenbreek is een landelijke actie met als doel burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben – moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat ongeveer 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren.

Operatie Steenbreek Caberg
Operatie Steenbreek Caberg

Operatie Steenbreek in Maastricht is een initiatief van Maastricht LAB, ICIS, IVN en CNME. Samen worden activiteiten georganiseerd, liefst gekoppeld aan een initiatief van bewoners. Zo is bijvoorbeeld de workshop Makkelijk Groen in verschillende wijken georganiseerd in samenwerking met woningbouwcorporatie Servatius. Daarnaast worden vergroeningsinitiatieven van inwoners ondersteund, zoals Flowerpower Pottenberg en het initiatief van Groei en Bloei en Intratuin, waarbij burgers tegen inlevering van stoeptegels plantjes cadeau krijgen.

Kom ook in actie!

Dus kan jouw tuin ook wel wat groener? De folder Makkelijk Groen in Zeven Stappen helpt je om aan de slag te gaan. Houdt ook onze kalender in de gaten en schrijf je in voor een workshop. Een groene tuin is namelijk fijn voor je zelf, voor je buren en natuurlijk de bloemetjes en de bijtjes!

Meer weten? Neem contact op met projectverantwoordelijke Doenja Urlings.