Cursusdagen zijn op:

dinsdag 14 september 2021: 14:00 – 16:30 uur

dinsdag 28 september 2021: 14:00 – 16:30 uur

dinsdag 12 oktober 2021: 14:00 – 16:30 uur

Deelname: max. 2 personen per VvE. Aanmelden of meer informatie? Vul onderstaand aanmeldformulier in of stuur een mail naar energiecoach@cnme.nl

De uiterlijke inschrijfdatum is maandag 16 augustus 2021.

U wilt uw appartementencomplex zo energiezuinig en duurzaam mogelijk maken? Doe dan mee met de gratis cursus verduurzaming van VvE’s.

Tijdens de cursus leert u welke stappen nodig zijn voor een goed duurzaamheidsplan voor uw VvE. Aan bod komt o.a.: het belang van een goed plan (zoals het betrekken van bewoners), subsidies en leningen.

 

De cursus wordt in principe gegeven in het Enexis Huis Maastricht. Als dit niet mogelijk is vanwege de dan geldende coronamaatregelen, dan geven wij de cursus online. Wij hebben daar goede ervaringen mee. Wij berichten u tijdig over de vorm van de cursus.

Blok 1 - di. 14 september 2021 van 14:00 - 16:30 uur

Deel 1 – Waar staat uw VvE? 

Welke vraagstukken zien we over het algemeen bij VvE’s? En hoe verhouden die zich tot uw eigen VvE? Wat is hetzelfde, wat is anders, wat betekent dat voor de verduurzaming van uw gebouw? 

Deel 2 – Technische aspecten

Het gebouw als geheel en de rol van VvE’s in de energietransitie. We lichten de driestappenstrategie voor een energiezuinig ontwerp toe (Trias Energetica) en behandelen de verduurzamingsmaatregelen die er zoal zijn. 

Deel 3 – Hoe maak je een goed duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP)? Praktijkvoorbeelden.

We kijken hoe uw pand er bouwkundig en installatietechnisch voorstaat en naar het huidige energiegebruik (nulmeting). Vervolgens behandelen we de logische stappen naar vermindering van het energieverbruik. En we kijken hoe u dit kunt financieren (vooruitblik volgende les). 

Blok 2 - di. 28 september 2021 van 14:00 - 16:30 uur

Deel 1 – Juridische aspecten

We kijken naar splitsingsakten en modelreglementen. Welke maatregelen zijn voor de individuele bewoner(s) van het gebouw en welke voor de VvE. Hoeveel leden moeten instemmen met het meerjarenonderhoudsplan zodat u aan de slag kan. percentages voor besluitvorming. We maken u verder wegwijs in de belangrijkste wet- en regelgeving. 

 

Deel 2 – Financiering 

Het huishoudboekje van de VvE onder de loep: sparen of investeren, Vrijkomende kasstromen en welke subsidies en lening zijn er. Doorrekenen van de business case, liquiditeitsbegrotingen (wat is in kas en wat zetten we in voor het onderhoudsplan). Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor 30 jaar. 

 

Deel 3 – Proces

Hoe zorgt u ervoor dat de leden instemmen met het meerjarenonderhoudsplan, hoe verbreedt u het draagvlak en welke stappen volgt u. Kortom we gaan in op de psychologie van overleg en afstemming.

Blok 3 - di. 12 oktober 2021 van 14:00 - 16:30 uur

Deel 1 – Transitievisie Warmte Maastricht

Maastricht stelt eind dit jaar de Transitievisie Warmte vast. In deze Transitievisie Warmte wordt onderzocht op welke manier woningen in Maastricht in de toekomst aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Wordt uw buurt bijvoorbeeld ‘all electric’ of verwarmd met een warmtenet? Of kunt u zich de komende jaren richten op het isoleren van uw woning?

Deel 2 – Energiemix van de toekomst

Welke energiebronnen zullen we in de toekomst gaan gebruiken?

Deel 3 – Duurzame mogelijkheden bij uw VvE

Keuzemenu:       Zonnepanelen, sedumdaken, laadpalen, waterberging etc.

Deel 4 – Volgende stappen

Welke stappen gaat u nu concreet zetten, wat heeft u nog nodig (stel uw vragen!), hoe organiseert u de interne communicatie (groepsdynamiek), en hoe kunt u als VvE’s onderling netwerken?

Voorafgaand aan de cursus

We starten de eerste keer met een kennismakingsronde en laten uw VvE pand op een foto zien. Handig als u, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van uw pand dan kunt toelichten:

*Bouwjaar en het aantal woningen.

*Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar).

*Het meerjarenonderhoudsplan van uw vereniging (als u die heeft).

*De maatregelen die uw vereniging eventueel al getroffen heeft om energie te besparen. 

*Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de Algemene Leden vergadering.

Meld je aan voor deze cursus: