CNME heeft als doel meer mensen bij hun leefomgeving en de natuur te betrekken. Participatie is dan ook op verschillende manieren in het werk van CNME geïntegreerd. Van het opruimen van zwerfvuil door schoolkinderen tot een teambuilding-dag in de natuur. Van vrijwilligers die wekelijks werken in de Natuurtuinen tot mensen die één keer per jaar helpen met snoeien. Kortom: participatie kent vele vormen. 

CNME participatie

Betrekken bij de eigen leefomgeving

Het betrekken van mensen bij hun leefomgeving kent meerdere niveaus: van het informeren van inwoners tot het samen met bewoners inrichten en beheren van de openbare ruimte. Dat laatste wordt in onze samenleving, waarin de overheid steeds minder kan besteden aan het beheer van de openbare ruimte, van toenemend belang. CNME speelt hierin op meerdere manieren een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door het stimuleren van bewoners om zelf aan de slag te gaan, door het adviseren over de groene kwaliteit van projecten en door het presenteren van inspirerende voorbeelden.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van groot belang voor CNME. Bijna tachtig vrijwilligers zetten zich regelmatig in als medewerker, als ambassadeur of als inwoner. Ieder draagt op een eigen manier bij aan duurzaamheid en een groene, leefbare omgeving.

 

Groene vingers?

Een goede gastheer/-vrouw? Of benieuwd hoe jij kunt bijdragen aan een groene, duurzame leefomgeving?

Meld je hier aan als vrijwilliger

Welke activiteiten?

Benieuwd aan welke activiteiten je kunt deelnemen dit seizoen? Kijk hier voor het actuele aanbod.

"Echt duurzame initiatieven ontstaan vanuit de burgers zelf. CNME ziet het als haar rol mensen te faciliteren die ‘iets’ willen op het gebied van duurzaamheid."