Net terug van zomerverlof oogt Lara nog energieker dan ze altijd al doet. “Ik heb echt afgeschakeld deze vakantie en niets voor het werk gedaan.” Al moet ze zichzelf direct corrigeren. “Een journalist van de regionale radio heeft wel gebeld over ons jaarverslag Stadsnatuur. En natuurlijk maak ik dan toch even tijd voor een interview. Ik ben veel te trots dat we afgelopen jaar nog meer natuurgebieden op ecologische wijze hebben beheerd.” 

 

Professionele groei

Lara Klaassen is ruim acht jaar directeur van CNME. “Ik heb altijd gezegd dat ik deze functie tien jaar wil bekleden. Maar ik schrok toch een beetje toen ik laatst op LinkedIn werd gefeliciteerd met het feit dat ik hier al acht jaar werk. De tijd gaat snel en aan de ene kant voelt het alsof je nooit klaar bent met een klus.”

Toch ziet ze veel zaken die zijn veranderd bij CNME in de afgelopen jaren. “We zijn gegroeid als organisatie. Letterlijk, omdat we met meer mensen zijn, maar vooral ook figuurlijk. We gaan duurzamer de toekomst in.”

Geen groen geloof

De verantwoordelijkheid die ze draagt als directeur voelt ze dag en nacht. “Ik ben toch de ‘big mama’ van de organisatie.” Naast het feit dat ze begaan is met haar medewerkers en dat ze CNME financieel gezond de toekomst in wil loodsen, is het vooral een inhoudelijke overtuiging die haar drijft. “Het is bijna filosofisch, maar ik vind dat de natuur bestaansrecht heeft. Natuur is een eerste levensbehoefte van de mens en natuur staat voor mij voor beschaving.”

Ondanks deze stellige overtuiging vindt Lara zichzelf niet van ‘het groene geloof’. “Ik heb niet de behoefte mijn overtuiging op te leggen aan anderen en heb wat dat betreft geen bewijsdrang. Ik respecteer de keuzes van anderen. Maar ik signaleer wel een verander-proces in de maatschappij waarbinnen natuur, duurzaamheid en sociale innovatie een belangrijke rol spelen. De kansen binnen dit proces benutten vind ik dan wel weer een belangrijke taak voor mijzelf en onze organisatie.”

 

Samenwerken met overheid en bedrijfsleven

Lara wil met CNME inspelen op wat ertoe doet in de stad en de regio. Lara is trots dat CNME, in tegenstelling tot veel andere NME-organisaties die zijn verdwenen, in staat is gebleken in tijden van bezuinigingen bestaansrecht te verwerven. “En daarmee bedoel ik niet alleen wat ertoe doet voor de gemeente. Natuurlijk zijn zij een belangrijke opdrachtgever voor ons, maar we zijn steeds meer een waardevolle partner voor bedrijven. Dit kan met zoiets simpels als je bedrijventerrein groener inrichten, maar vaak gaan samenwerkingen veel verder.” Een goed voorbeeld vindt Lara de samenwerking met Denso, een wereldwijd bedrijf in auto-onderdelen. “We hebben met hen vorig jaar een challenge georganiseerd waarbij middelbare scholieren zijn uitgedaagd een duurzame, milieuvriendelijke en innovatieve auto te ontwikkelen met het oog op de toekomst. Dit jaar wordt die samenwerking voortgezet en uitgebreid.”

Duurzame educatie

Lara vindt het een positieve ontwikkeling dat steeds meer bedrijven oprecht een bijdrage willen leveren aan het grotere geheel. “Het zijn echt niet alleen de recyclebedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid of maatschappelijke relevantie.” Eenzelfde ontwikkeling signaleert ze in het onderwijs. “Kinderen gaan naar school en hier wordt nagedacht over een zinvolle dagbesteding voor kinderen. Dit is een continu proces, maar je ziet nu dat dit proces soms wordt doorbroken en dat andere keuzes worden gemaakt omdat onze huidige maatschappij hierom vraagt. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe duurzame IKC De Geluksvogel, waar we als CNME vanaf de prille start nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling.”

Maar educatie gaat voor Lara veel verder dan onderwijs op scholen. “Ik ben ervan overtuigd dat alle mensen intrinsiek willen leren en zich willen ontwikkelen. Ik vind het ook hierbij dus belangrijk dat we als CNME inspelen op de behoefte die er is. Met cursussen voor natuurgidsen, begeleiding voor energiecoaches of op andere vragen die voorliggen. We zijn een sociale onderneming en moeten kansen grijpen.”

 

"Ik zie een veranderproces in de maatschappij waarbinnen natuur, duurzaamheid en sociale innovatie een belangrijke rol spelen."

terug naar overzicht