CNME Monitorrapporten

Wij monitoren de door ons ecologisch beheerde gebieden in Maastricht en verwerken deze gegevens in een jaarlijks monitorrapport. Met deze gegevens scheppen we een duidelijk beeld van de gevolgen van ecologisch beheer op natuurgebieden.

 

CNME Monitorrapport ecologisch beheer 2020

CNME Monitorrapport ecologisch beheer 2019

CNME Monitorrapport ecologisch beheer 2018