Lespakket Luchtkwaliteit

Er wordt op diverse manieren gezorgd dat mensen zich bewust worden van het belang van goede luchtkwaliteit. Zo heeft CNME een lespakket samengesteld rondom Luchtkwaliteit. Kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs leren in 3 lessen van 1,5 uur de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving te onderzoeken. Doel is dat kinderen gaan nadenken over wat ze zelf kunnen doen om de luchtkwaliteit zo gezond mogelijk te houden. Kinderen uit groep 7 en 8 van de duurzame school de Geluksvogel hadden de primeur van deze luchtlessen. Intussen hebben wij al op meer dan 10 scholen deze lessen met succes verzorgd.

De lessen zijn gratis voor Maastrichtse scholen en worden verzorgd door een medewerker van CNME. Scholen buiten Maastricht betalen een vergoeding. Basisscholen kunnen het Project Bewustwording Luchtkwaliteit boeken door in te loggen op de NME-gids. Scholen voortgezet onderwijs kunnen contact opnemen met CNME.

Daarnaast wordt er (sinds 2017) op meer dan 60 plekken in Maastricht het NO2-gehalte gemonitord met de zogenaamde luchtmeetbuisjes. NO2 ofwel stikstofdioxide is een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer.

De Luchtfiets

En dan is er nog de Luchtfiets, een met groene stroom aangedreven bakfiets met trapondersteuning waarmee CNME evenementen bezoekt waar mensen letterlijk en figuurlijk met de neus op de feiten gedrukt worden. De bakfiets kan worden uitgeklapt waarbij er zich een veldlaboratorium met informatie en proefjes over lucht(-kwaliteit) ontvouwt.

Heeft u een evenement en wilt u dat de Luchtfiets ter plekke is? Laat het ons weten!

luchtfiets

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het project Bewustwording Luchtkwaliteit of de luchtfiets? Neem dan contact op met Jessie Steevens, jessie.steevens@cnme.nl of bel 043-321 9941.