CNME adviseert overheden, bedrijfsleven en particulieren op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid en een groene leefomgeving. De expertise van CNME is zeer divers, net zoals de vragen die wij van derden krijgen. We bieden daarom advies op maat. 

CNME advies

Overheid

CNME adviseert overheden bij beleidsontwikkelingen en diverse actuele projecten of thema’s. We zijn sterk in de vertaling naar de praktijk. We brengen beleid in uitvoering en dichtbij de inwoners. Voorbeelden hiervan zijn campagnes rond zwerfafval en workshops rond duurzaamheid voor ondernemers. Maar ook praktisch helpt CNME wensen rond groen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan speelnatuur op een schoolplein, de vergroening van een openbaar terrein of een voedseltuin in een wijk. We begeleiden het totale project: van ontwerp tot beheer. Kenmerkend in ons werk is dat wij zoveel mogelijk mensen daarbij willen betrekken en kennis zoveel mogelijk overdragen. We leren scholen bijvoorbeeld zelf hun tuin te beheren. 

CNME beschikt over een aantal specialismen. Bijvoorbeeld onze expertise van educatie rond dierenwelzijn en kinderboerderijen. Speelnatuur is een complex onderwerp waarin veiligheid, een robuust ontwerp, natuurkennis en participatie samenkomen. CNME is een van de pioniers op dit gebied. Een ander specialisme is natuur op steilwanden en stadsmuren. Wij beschikken over de ecologische kennis én over specialisten die met klimmateriaal het natuurbeheer doen. 

CNME hanteert The Natural Step als werkwijze in het hanteren van duurzaamheid en beschikt over diverse specialisten. 

 

Bedrijf

CNME adviseert bedrijven over bijvoorbeeld duurzaamheid en een groene inrichting van bedrijfsterreinen. CNME verbindt bedrijven aan maatschappelijke initiatieven en biedt daarmee een platform voor bedrijven om lokaal duurzaamheidsdoelen te realiseren. Kleine bedrijven en organisaties adviseren we over het verduurzamen van bedrijfsprocessen volgens de werkwijze van The Natural Step. Grote bedrijven vinden ons voor advies over verbinding met klanten op een duurzame of educatieve manier. 

 

Particulier

Iedereen kan bij CNME terecht voor vragen over groen, milieu, natuurgebieden, natuurlijk tuinieren, ontwikkelingen in de stad en nog veel meer. CNME geeft graag advies. En als we zelf geen antwoord kunnen geven op een vraag, weten we bij welke organisaties je terecht kunt.

Advies nodig?

Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

"Duurzaamheid is een groot thema. CNME maakt dit behapbaar en brengt het dichtbij. Dichtbij de maatschappij, dichtbij jouw leven. Hoe meer je weet over je eigen leefomgeving, hoe meer je erom gaat geven. Echt duurzame initiatieven ontstaan namelijk vanuit de mensen zelf. Die worden niet opgelegd."