Ecologisch beheer

Ecologisch beheer in Zuid Limburg

CNME draagt door kleinschalig ecologisch beheer bij aan de biodiversiteit in Zuid-Limburg. Door te werken met specifieke machines, op gerichte tijdstippen en met als leidraad de aanwezige flora en fauna zorgen we voor meerwaarde in het groen. We laten ons leiden door wat goed is voor de natuur. CNME beheert zo’n 125 hectare stadsnatuur in Maastricht en regio. Al onze werkzaamheden zijn erop gericht de biodiversiteit te vergroten.

Opdrachtgevers

De gemeente Maastricht is de grootste opdrachtgever van CNME met meerjarige beheeropdrachten voor de stadsnatuurgebieden. Daarnaast voert CNME eenmalige inrichtings- en beheermaatregelen uit voor andere gemeenten of opdrachtgevers in Zuid Limburg, zoals overheden, terrein beherende instanties en bedrijven. Enkele voorbeelden hiervan zijn opdrachtgevers als het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Ecologisch beheer in cijfers

30
Beheerde gebieden
CNME Ecologisch beheer

Ecologisch beheer van CNME is maatwerk voor mens en natuur. Er is altijd aandacht voor betrokkenheid vanuit de omwonenden en gebruikers van een gebied.

 

120
Ecologisch beheerde hectare
CNME Schapenbegrazing

Het team ecologisch beheer van CNME specialiseert zich in ecologisch maaibeheer (op taluds) met machines voor kleinschalig beheer, zoals een bergtractor. Daarnaast specialiseert het team zich in ecologisch onderhoud van vestingwerken en groeves met behulp van klimmaterieel, kleinschalig bosbeheer, snoeien van hoogstamfruitboomgaarden, beheer van muurhagedisbiotopen en exotenbestrijding van bijvoorbeeld duizendknopen
en reuzenbereklauwen. Een deel van ons beheer bestaat uit begrazing met schapen of Gallowayrunderen, die CNME inhuurt via andere organisaties.

621
Plantensoorten waargenomen
CNME natuurlijk beheer Zuid Limburg

Monitoring van de natuurgebieden in beheer van CNME maakt inzichtelijk of het uitgevoerde beheer het gewenste effect heeft; namelijk instandhouding en uitbreiding van de biodiversiteit. De resultaten bieden tevens de basis voor de beheermaatregelingen en afstemming op de aanwezige soorten en vegetatietypen. CNME maakt jaarlijks een rapportage van de monitoring.

25+
Jaar ecologisch beheer
CNME ecologisch beheer

In 1995 startte CNME met het beheer van het Beschermd Natuurmonument de Hoge Fronten, een zeer bijzonder en soortenrijk gebied. Na het in beheer nemen van de Hoge Fronten is ook snel gestart met ecologisch beheer in Weide Campagne, Natuurpark Nazareth, regenwatervijver Amby en Bos Vaeshartelt. In 2005 kwam daar het nieuw aangelegde Jekerdalpark bij. Daarna volgden in 2008 de aanleg en het beheer van een aantal natuurspeelplaatsen in de groene wig Amby, op Natuurpark Nazareth en op Landgoed Mariënwaard. Sinds 2009 is daar een elftal gebieden bijgekomen.

Ons team voor

Ecologisch beheer

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend een offerte aanvragen?

Neem contact met ons op.

Bekijk onze monitorrapporten
Wij monitoren de door ons ecologisch beheerde gebieden in Maastricht en verwerken deze gegevens in een jaarlijks monitorrapport. Met deze gegevens scheppen we een duidelijk beeld van de gevolgen van ecologisch beheer op natuurgebieden.
Bekijken