Over CNME

Kennis en passie voor natuur en milieu

Wij zijn het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie in Maastricht. Het doel van ons werk is het verbinden van mensen en natuur in Zuid Limburg. We werken aan meer natuur en biodiversiteit, we verduurzamen het onderwijs (Whole School Approach), leveren onze bijdrage aan de energietransitie en aan klimaatadaptie (vergroening van de stad), we stimuleren het contact met de natuur, onder andere door de aanleg van groene schoolpleinen, geveltuintjes en groene daken op tuinhuisjes en schuurtjes. Met onze expertise en onze passie maken we energie los. Wij denken mee, bieden ondersteuning aan, voeren activiteiten uit samen met betrokkenen én geven de handvaten zodat jij zelf duurzaam kunt handelen. We werken altijd samen met andere partijen. Het betrekken van burgers, ondernemingen en de overheid is van belang om een groene en duurzame leefomgeving te creëren. Ook krijgen we veel ondersteuning van betrokken vrijwilligers en werken we samen met andere groene organisaties. Dit doen we vanuit de visie dat alleen door samenwerking meer draagvlak ontstaat voor natuur en milieu en dat beheer voor de lange termijn gerealiseerd wordt. Want zorgen voor meer natuurlijk groen, dat moet je gewoon samen doen.

 

CNME educatie lessen

Hoe is CNME ontstaan?

Ontstaan vanuit de afdeling Natuureducatie van de Gemeente Maastricht, is het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME) in 1995 als zelfstandige stichting gestart. De gemeente was vooral gericht op natuureducatie binnen het basisonderwijs in Maastricht. Na de oprichting van CNME kwamen er andere doelgroepen en gemeenten in het Heuvelland in beeld. Er werd begonnen met het geven van voorlichting aan burgers en bedrijven, én er werd een nieuwe tak toegevoegd, namelijk het ecologisch beheer van natuurgebieden in de stad en omgeving. Ook werden kinderboerderij Daalhoeve, diverse schooltuinen, en de Natuurtuinen in het Jekerdal door CNME beheerd. De combinatie van het natuurlijk beheren van gebieden én het geven van voorlichting bleek een gouden greep en is nu nog iets wat CNME uniek maakt in Zuid-Limburg. Deze verbinding is een middel om thema’s van de tegenwoordige tijd onder de aandacht te brengen.

CNME Zuid Limburg

Missie & visie

Al ruim 28  jaar willen wij mens en natuur verbinden om te komen tot een meer groene en duurzame wereld. Daarom werken wij altijd in co-creatie met inwoners, scholen, gemeenten, bedrijven en andere groene organisaties. We werken aan voorlichting, educatie, advies, groenaanleg en (ecologisch) natuurbeheer. Met onze kennis en expertise over natuur en duurzaamheid, helpen wij anderen zich (natuur)bewuster te gedragen, en hun eigen leefomgeving te vergroenen. We helpen bewegen van grijs naar groen, in denken en doen.

–  Directie CNME

Versterk ons team
Wil jij samen met CNME Maastricht en de rest van Zuid- Limburg vergroenen? Bekijk onze vacatures en andere mogelijkheden.
Vacatures bekijken