CNME staat voor Centrum voor Natuur- en Milieueducatie. Het doel van ons werk is het verbinden van mensen en natuur in Maastricht en de regio. We betrekken burgers, bedrijven en overheden bij hun natuurlijke omgeving en zo creëren we draagvlak voor duurzaam handelen. 

CNME werkt aan concrete en praktische veranderingen in de maatschappij. Zo maken we een energie los die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Dit doen we voor en met inwoners aan de hand van educatie, participatie en co-creatie. Samen met inwoners, scholen en bedrijven werken we in en om de stad aan een groene leefomgeving. Ecologisch beheer is hierbij een belangrijke activiteit. Verder leggen we natuurspeelplaatsen en tuinen aan en ondersteunen we initiatieven van anderen, bijvoorbeeld rond stadslandbouw. Samen met gemeenten en groene organisaties werken we aan een duurzame toekomst.

CNME Kantoor en Onderwijswerkplaats
Capucijnenstraat 21-C19
6211 RN Maastricht
info@cnme.nl
043-321 99 41

Geopend maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren

CNME Natuurtuinen Jekerdal
Drabbelstraat 7
6212 XL Maastricht
dings@cnme.nl
043-321 52 27 

Openingstijden dinsdag t/m donderdag 10.00-16.00 uur

CNME Natuurtuinen

CNME Natuurtuinen Jekerdal

CNME Natuurtuinen

Weide Campagne

Campagne
Hoge Fronten

Hoge Fronten

Frontenkwartier