Voor wie:

Vereniging van Eigenaren die hun appartementencomplex(en) willen verduurzamen

Wanneer:

De cursus is verspreid over drie avonden: 30 september, 14 oktober en 28 oktober.

Waar:

Enexishuis Limburg President Rooseveltlaan 219 in Maastricht

Aanmelden:

Mail naar Energiecoach@cnme.nl (max. 2 personen per VvE)

Kosten:

Gratis!

Tijdens de cursus leert u welke stappen nodig zijn voor een goed duurzaamheidsplan voor uw VvE. Aan bod komt o.a.: het belang van een goed plan (zoals het betrekken van bewoners), subsidies en leningen.

Deze driedaagse cursus bestaat uit drie blokken. Onderstaand kunt u meer lezen over de inhoud van elk blok.

 

Blok 1 – Woensdag 30 september 19:00-21:30 uur

Deel 1 – Waar staat uw VvE? 

Welke vraagstukken zien we over het algemeen bij VvE’s? En hoe verhouden die zich tot uw eigen VvE? Wat is hetzelfde, wat is anders, wat betekent dat voor de verduurzaming van uw gebouw? 

Deel 2 – Technische aspecten

Het gebouw als geheel en de rol van VvE’s in de energietransitie. We lichten de driestappenstrategie voor een energiezuinig ontwerp toe (Trias Energetica) en behandelen de verduurzamingsmaatregelen die er zoal zijn. 

Deel 3 – Hoe maak je een goed duurzaam meerjarenonderhoudsplan? Praktijkvoorbeelden.

We kijken hoe uw pand er bouwkundig en installatietechnisch voorstaat en naar het huidige energiegebruik (nulmeting). Vervolgens behandelen we de logische stappen naar vermindering van het energieverbruik. En we kijken hoe u dit kunt financieren (vooruitblik volgende les). 

 

Blok 2 – Woensdag 14 oktober 19:00-21:30 uur  

Deel 1 – Juridische aspecten

We kijken naar splitsingsakten en modelreglementen. Welke maatregelen zijn voor de individuele bewoner(s) van het gebouw en welke voor de VvE. Hoeveel leden moeten instemmen met het meerjarenonderhoudsplan zodat u aan de slag kan. percentages voor besluitvorming. We maken u verder wegwijs in de belangrijkste wet- en regelgeving. 

Deel 2 – Financiering 

Het huishoudboekje van de VvE onder de loep: sparen of investeren, Vrijkomende kasstromen en welke subsidies en lening zijn er. Doorrekenen van de business case, liquiditeitsbegrotingen (wat is in kas en wat zetten we in voor het onderhoudsplan). Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor 30 jaar. 

Deel 3 – Proces

Hoe zorgt u ervoor dat de leden instemmen met het meerjarenonderhoudsplan, hoe verbreedt u het draagvlak en welke stappen volgt u. Kortom we gaan in op de psychologie van overleg en afstemming. 

 

Blok 3 – Woensdag 28 oktober 19:00-21:30 uur

Deel 1 – Op het dak 

Welke verschillende modellen zonnepanelen zijn beschikbaar voor VvE’s (o.a. mede afhankelijk van het elektriciteitsgebruik.). Hoe werken groene daken en hoe kunt u warmte ‘oogsten.’.

Deel 2 – In actie

Welke stappen gaat u nu concreet zetten, wat heeft u nog nodig (stel uw vragen!), beren op de weg binnen uw VvE (groepsdynamiek), hoe kunt u onderling netwerken.

 

Mogelijkheid online cursus: De cursus wordt in principe gegeven in het Enexishuis Limburg. Als dit niet mogelijk is vanwege coronamaatregelen dan geven wij de cursus online. Wij hebben daar goede ervaringen mee. Wij berichten u tijdig over de vorm van de cursus.

 

Belangrijk!

We starten de eerste keer met een kennismakingsronde en laten uw VvE pand op een foto zien. Handig als u, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van uw pand dan kunt toelichten:

*Bouwjaar en het aantal woningen.

*Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar).

*Het meerjarenonderhoudsplan van uw vereniging (als u die heeft).

*De maatregelen die uw vereniging eventueel al getroffen heeft om energie te besparen. 

*Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de Algemene Leden vergadering?

terug naar overzicht