Het Jekerdalpark is een uniek samenspel van kunst en natuur. In een driedeling van het landschap komt spontaniteit hier tot uiting, zowel in de ontwikkeling van de oevers en bloemrijke graslanden als in de kunstbeleving. Zo kun je als wandelaar in het Jekerdalpark in steen gegraveerde poëzie of markeringen gemaakt van overblijfselen uit de natuur of vestingwerken tegenkomen. 

Ook in de landschapsarchitectuur is de driedeling terug te vinden. Door het hele gebied kabbelt de Jeker. Daar waar het gebied eerst een relatief stedelijk karakter laat zien door de aanwezigheid van een groot gazon en exotische boomgroepen, vloeit dit door in een tuinencomplex met een kersenboomgaard om te eindigen in een meer natuurlijk vormgegeven grasland met inheemse boomgroepen en onverharde wandelpaden. In deze verscheidenheid is het niet moeilijk uit te kijken naar de plaatselijke bewoners van het Jekerdalpark: het klaverblauwtje, het bruine blauwtje en het kaasjeskruiddikkopje.

Het park is niet alleen de ideale locatie voor diegene die de slingerende paden wil verkennen maar absoluut ook voor wie wil picknicken in de natuur onder het genot van een prachtig uitzicht.

Jekerdalpark

Facts en Figures

Locatie: 

Jekerdal, ligt aan de Wijngaardstraat

Hectare:

6

Ecologisch beheer:

Maaien, Inzaaien met maaisel, Aanplanten bomen, Snoeien

Planten:

Vierzadige wikke, Gewone vleugeltjesbloem, Slanke sleutelbloem, 
Gulden sleutelbloem, Klavervreter, Harige ratelaar, Oranje havikskruid, 
Knoopkruid, Groot streepzaad, Gewone margriet, Rode klaver, 
Gevlekte orchis, Klavervreter, Bevertjes, Gewone vleugeltjesbloem, 
Geelhartje

Dieren:

Klaverblauwtje, Kaasjeskruiddikkopje, Oranje luzernevlinder, Staartblauwtje
Bruine blauwtje, Bever