Wat is Gelukkige Groene Tuinen?

Gelukkige Groene Tuinen is ontstaan binnen het project Mijn Groen Maastricht. Inwoners in versteende wijken van de gemeente Maastricht kunnen tot maximaal €250,- vergoed krijgen voor het vergroenen van hun voortuin, geveltuin of boomspiegel. Voor 2021 kunnen er 50 aanvragen worden gedaan voor huishoudens van zowel huurwoningen als koopwoningen. Bij huurwoningen nemen we samen contact op met de wooncorporatie.

Met dit project maken jullie de buurt groener, gezelliger en gezonder. Daarnaast maken we het zo gemakkelijk mogelijk door jullie bij de uitvoering te ondersteunen. Op basis van jullie wensen maken we een beplantingsplan, regelen we de planten en geven we advies bij het aanplanten.

 

Waarom deze actie?

Verstening is in veel steden een probleem. Het zorgt voor hittestress, regenwater kan slecht in de grond dringen en het is slecht voor de biodiversiteit. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat inwoners zich gelukkiger voelen met gevarieerd groen in hun woonomgeving. De gemeente Maastricht wil een levendige stad zijn, met veel groen dat bijdraagt aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor mens en dier. Daarom steken de gemeente Maastricht en CNME Maastricht en regio hun handen bij elkaar. Het doel is om straten met versteende voortuinen, geen gevelgroen en boomspiegels zonder onder begroeiing te vergroenen.

Vergroenen geveltuinen Barakken Maastricht

Manon en Harry hebben samen met andere huishoudens hun straat voorzien van geveltuintjes.

Voorwaarden voor aanmelding

1. De regeling is van toepassing in de gemeente Maastricht in versteende straten. Versteende straten zijn onder andere:

a. Buurten met kleine voortuinen die meestal ook bestraat zijn;

b. Buurten met bomen in de straat die geen onder begroeiing hebben;

c. Buurten zonder voortuinen en waar geen gevelgroen is en de stoep breder dan 120 cm.

Vergroeningsregeling CNME

Voorbeeld van een versteende straat die in aanmerking is gekomen voor vergroening.

2. In de straat zijn er minimaal drie huishoudens die meedoen. Dus samen zijn jullie met minimaal drie huishoudens om in aanmerking te komen voor vergroeningsregeling.

3. De gemeente Maastricht financiert maximaal €250,00 (inclusief BTW) per huishouden.

4. Bij de aanvraag voeg je minimaal twee foto’s toe van de huidige versteende situatie. Na aanplant verstuur je minimaal twee foto van het resultaat naar Nelle.Driessen@cnme.nl

5. Deelnemers voeren zelf de aanpassingen uit en krijgen begeleiding van CNME Maastricht en regio waaronder ook advies over het beheer.

6. Alleen enkelbloemige kleine bomen, heesters, klimplanten en vaste planten komen in aanmerking, omdat daarmee de biodiversiteit in de stad vergroot wordt.

Voorbeelden planten overzicht gevelgroen CNME

Voorbeeld van planten die toegepast kunnen worden.

Uitgebreid overzicht van geschikte planten bekijken

  1. Planten-geschikt-voor-boomspiegels-gevelgroen-en-voor-in-voortuinen.pdf

Als enkel huishouden aanmelden: Wil jij meedoen maar willen er geen andere huishoudens meedoen? Of wonen er geen andere huishoudens bij jou in de straat? Laat het ons dan ook weten. In het najaar van 2021 wordt er namelijk bekeken of er nog budget beschikbaar is voor individuele aanvragen.

 

Aan de slag!

1. Meld jullie aan door een e-mail te sturen naar Nelle.Driessen@cnme.nl waarbij jullie ook jullie adresgegevens vermelden, twee foto’s van de versteende plek die jullie aan willen pakken meesturen en de oppervlakte die jullie willen gaan vergroenen (uitgedrukt in het aantal vierkante meters).

2. Een CNME medewerker neemt contact met jullie op en spreekt een moment af zodat jullie op locatie geadviseerd worden van de mogelijkheden. Bijvoorbeeld welke sierstruik groeit goed op die plek en welke soort bodembedekkers voldoen aan jullie wensen.

3. Er wordt op basis van jullie wensen een plan van aanpak voor jullie gemaakt door de CNME medewerker. Daarin staat wat jullie alvorens aan voorbereidingen moeten treffen voordat jullie samen met CNME kunnen beginnen met het aanplanten.

 

Algemeen beeld van het door deelnemers uit te voeren voorbereiding in het plan van aanpak (na akkoord):

a. Indien er nog stenen liggen in jouw voortuin: Samen met de andere straatgenoten haal je de stenen weg, verwijder je het zand tot 15 cm diepte en breng je goede tuinaarde aan die je vermengd met de ondergrond. Indien mogelijk  hergebruik je de huidige bestrating door er verhoogde bedden van de maken. Daarmee hergebruik je vaste materialen zoals betonstenen die daarmee niet als afval afgevoerd hoeven te worden. En nog mooier, in de kieren tussen de hergebruikte stenen kunnen planten en kleine dieren een thuis vinden. 

b. Indien er nog stenen liggen waar geveltuin(en) komen: Bij geveltuintjes verwijder je stenen tot maximaal 45 cm diepte. Met de weggehaalde stenen creëer je een nieuwe kantopsluiting (border). Verwijder de straatzand tot 20 cm diepte en vervang deze voor tuinaarde. 

c. Indien de stenen al weg zijn: Maak de ondergrond onkruidvrij tot 30 cm diepte. Boomspiegels maak je schoon  en maak je de grond licht los.

 

4. Deelnemers voeren zelf de voorbereidingen in het plan van aanpak uit.

5. CNME regelt de planten en neemt deze samen met het tuingereedschap mee naar jullie straat en helpt met het aanplanten. Tijdens de aanplant geven we (bij geveltuinen en boomspiegels) uitleg over het beheer en vertellen we op welke manier deze planten bijdragen aan de biodiversiteit in de stad Maastricht.

Vergroening achter de Barakken CNME