Advies en ondersteuning

Wanneer je ideeën hebt over het vergroenen van een openbare ruimte in Maastricht kan Mijn Groen Maastricht je helpen door je vraag of idee door te spelen naar de juiste afdelingen of mensen binnen de organisatie. Als je zelf zaken aan wil pakken of groene activiteiten (mee) organiseren kan je bij CNME terecht voor advies. Dat kan van alles zijn. Heel groots, of juist dichtbij en op kleine schaal. Denk aan: gevelgroen, ontstenen van voortuinen, plukfruit in het plantsoen, een vlinder- of bijenvriendelijke bloementuin, bloembollen in grasstroken, groen bij festivals of op terrassen. Te veel om op te noemen!

Advies of ondersteuning nodig?

Organiseer jij een groene activiteit of heb je een langgekoesterde groene wens? Heb je groene vingers of wil je die graag krijgen? Zie je dat een groen initiatief extra ondersteuning of publiciteit nodig heeft? Laat het ons weten en stuur een mail naar projectleider Nelle Driessen.

Loket Zelfbeheer – Zelf openbaar groen onderhouden

Binnen Mijn Groen Maastricht is ook het Loket Zelfbeheer actief. Een initiatief van Gemeente Maastricht waarin met ondersteuning door CNME, mensen worden geholpen die zelf een stukje openbaar groen willen onderhouden. Dit is groen dat normaal gesproken door gemeentewerkers wordt geschoffeld en gesnoeid, maar waar je als Maastrichtenaar andere plannen voor hebt. Dit kan variëren van een boomspiegel tot een gezamenlijk buurtpark. 

Door zelfbeheer worden deze stukjes groen een meer divers, fleuriger en mooier om te zien. Het blijft openbaar groen, maar je geeft er je eigen draai aan. We gaan een adoptieovereenkomst met je aan en we ondersteunen je met zaken als plantgoed en advies. We zorgen ervoor dat zelfbeheerders onderling met elkaar in contact kunnen komen om elkaar te inspireren. 

Zelfbeheer kun je alleen doen of met een groep(je). Sowieso zorg je altijd dat de direct omwonenden van jouw zelfbeheer afweten. Je zult zien dat dit vaak erg verbindend werkt, de meeste mensen vinden het mooi om te zien wanneer anderen zich inzetten voor hun omgeving. Maastricht telt inmiddels meer dan 250 zelfbeheerprojecten.

Aanplant van gevelgroen samen met burgers in Pottenberg.
Aanplant van gevelgroen met burgers in Pottenberg 2016

Aanplant van gevelgroen samen met burgers in Pottenberg.

Interesse in zelf openbaar groen onderhouden?

Stuur een e-mail naar mijngroen@maastricht.nl met je wensen en/of ideeën. Een van de loketmedewerkers of CNME-ers neemt contact met je op en samen kijken we wat er mogelijk is.

Opdrachten voor derden

Naast dat CNME veel werkzaamheden verricht in de openbare ruimte van de Gemeente Maastricht zijn wij ook actief in het vergroenen van de buitenomgeving voor bedrijven zoals voor kinderdagopvang of Elisabeth Strouven Fonds. Ook bij deze projecten wordt er samen met het bedrijf ontworpen, aangelegd en beheerd. Neem contact op Nelle.Driessen@cnme.nl voor meer informatie.

CNME vergroening MIK buitenschoolse opvang in Scharn
CNME vergroening MIK buitenschoolse opvang in Scharn

CNME vergroent MIK buitenschoolse opvang in Scharn