Jong leren eten

Gezond voor jezelf én gezond voor de aarde

Binnen het Jong Leren Eten programma werken het Rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen. Het doel? Kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken.

Het project vindt plaats in de gehele provincie Limburg, in samenwerking tussen GGD en CNME. JLE-Limburg heeft ook een eigen website: Jong Leren Eten Limburg.

Wat wij doen

1
Wat willen we bereiken
gezonde voeding onderwijs

Het is onze ambitie om jeugd/jongeren (0-18 jaar) in de setting van kinderopvang en onderwijs ‘voedselvaardig’ te maken. Dat is dus leren over gezonde voeding voor jezelf én voor de aarde, zodat jeugd/jongeren zélf toegerust worden om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten begeeft zich -gericht op het thema Voeding- op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie.

Voedselvaardig zijn betekent dat je weet waar je voedsel vandaan komt.

2
Waarom moeten we in actie komen
stadslandbouw Zuid-Limburg

De meeste Nederlanders eten niet volgens de richtlijnen goede voeding die zijn opgesteld door de Gezondheidsraad. Zo eet slechts 5 tot 10 procent van de bevolking voldoende groente en fruit, krijgt 90 procent te veel verzadigd vet binnen, en is ons zoutgebruik veel te hoog. Bovendien heeft de helft van de bevolking overgewicht. Het huidige eetpatroon veroorzaakt dan ook veel ziekten en vroegtijdig overlijden in Nederland.

Ook is de productie en consumptie van voedsel belastend voor het milieu. Wereldwijd is voedsel verantwoordelijk voor 20 tot 30 procent van de broeikasgasemissies. Een duurzamer voedingspatroon zou niet alleen beter zijn voor het milieu, het is ook gezonder. Bijvoorbeeld als we minder vlees zouden eten, of frisdrank zouden vervangen door kraanwater.

3
Wat wij doen

Er zijn twee Jong Leren Eten Makelaars in Limburg: Truusje Diepenmaat van de GGD en Maartje Meessen van CNME.  Deze makelaars helpen bij het vinden van een geschikt aanbod bij een door jou gestelde vraag over voedseleducatie.

CNME adviseert daarnaast over aanleg, onderhoud en educatie rondom eetbaar groen zoals moestuinen, groene schoolpleinen, snoephagen, enzovoort. 

Per provincie werken een makelaar vanuit het gezondheidsdomein en een makelaar vanuit het duurzaamheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod. De makelaar verbindt vraag en aanbod en stemt af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio.

Doelgroep:
Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders (ouders, docenten en begeleiders).

Met ons aan de slag

neem contact op

Heb je vragen rond voedseleducatie? Neem dan contact op met één van de makelaars: Maartje Meessen of Truusje Diepenmaat 

Zelf aan de slag