Groene schoolpleinen

Schoolpleinen vergroenen

Wij ondersteunen in het vergroenen van uw schoolplein.  De aanwezigheid van groen en speelnatuur is goed voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Groene schoolpleinen dragen bij aan biodiversiteit en gevarieerd groen zorgt voor schaduw en neemt water op. Zo draagt het ook bij aan klimaatadaptatie. In Zuid-Limburg legden wij al vele groene schoolpleinen aan. Altijd in samenwerking met leerkrachten en kinderen voor zowel ontwerp als aanleg als beheer. We combineren dit met (natuur)educatie en vaak ook met Eetbaar groen.

In de gemeente Maastricht zijn  13 Groene schoolpleinen. Alle locaties plaatsen ook buiten Maastricht!

De gemeente draagt zowel financieel als inhoudelijk bij. Alle scholen in de gemeente Maastricht mogen een aanvraag indienen voor vergroenen van hun schoolplein. Dat geldt ook voor de middelbare scholen. In andere gemeenten kunnen we het proces ook verzorgen.

We houden ons al bezig met vergroenen van schoolpleinen sinds 2006. partner gemeente Maastricht www.gemeentemaastricht.nl

Wat wij doen

1
Wat willen we bereiken

Zoveel mogelijk scholen in Zuid-Limburg voorzien van een groen schoolplein. Omdat het goed is voor natuurbeleving, motoriek, psycho-sociale ontwikkeling. En omdat het bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

Door het vergroenen van schoolpleinen wordt het leuker om naar school te gaan. Naast voetballen is er ruimte voor fantasiespel en constructiespel. Kinderen kunnen iedere dag een natuurervaring opdoen en ze leren zorg te dragen voor de natuur. Leerkrachten kunnen hun lessen opnemen in het curriculum en ‘buiten is een extra leslokaal’. Meer ruimte  voor kinderen en natuur.

2
Waarom we in actie komen

Momenteel zitten veel kinderen vanaf 6 weken in een IKC, Integraal Kindcentrum en niet alle kinderen hebben groen in hun directe leefomgeving. Nog te veel kinderen spelen in een versteende omgeving en komen te weinig in contact met natuur. Een groene schoolomgeving draagt bij aan het welzijn van de kinderen op fysiek, sociaal en geestelijk vlak. Ze kunnen bewegen, komen tot fantasiespel en constructiespel. Ze kunnen iedere dag een natuur ervaring opdoen en leren van en zorgen voor de natuur. Ze kunnen ervaren hoe het voelt op plekken met bomen en plekken zonder bomen en dat geld ook voor war het regenwater in verdwijnt. Ze ontwikkelen verbondenheid met de natuur, waardoor bewustzijn ontstaat voor de verantwoordelijkheid voor een meer duurzame leefomgeving op latere leeftijd. 

3
Wat wij doen

CNME biedt ontwerp, aanleg en onderhoud van groene schoolpleinen aan. Wij doen dit samen met een werkgroep, waarin kinderen, leerkrachten en andere belangstellenden bijvoorbeeld ouders zijn vertegenwoordigd. Deze schoolpleinen hebben natuurlijke elementen zoals speelbosjes, grasveld, eetbaar groen, zand en water. Alles wat door de school zelf gedaan kan worden, juichen wij toe. Een project kan groot maar ook klein zijn; vanaf € 5.000,= kunnen we het schoolplein al vergroenen met elementen. 

Grote bouwkundige elementen zoals maken van een zand-waterspeelplek wordt door ons gedaan.  Het aanplanten van bomen, struiken, klimplanten, vaste planten, bloembollen en meerjarig eetbaar groen doen we samen met het team, ouders en kinderen.

De kosten zijn variabel, en kunnen variëren van € 5.000,= tot € 40.000,=.

In Maastricht kunnen de scholen een tegenmoetkomen vergroenen schoolplein krijgen van de gemeente Maastricht. Buiten Maastricht werken we op offerte basis.

‘Dit was de leukste dag van mijn leven’zij een kind na afloop van een plantactie.

Met ons aan de slag

Neem contact op

Alle IKC Integraal kindcentra in Maastricht komen in aanmerking voor het  vergroenen van hun buitenruimte en dat geldt ook voor de middelbare scholen in Maastricht.

Wil jij in jouw gemeente, buiten Maastricht, ook aan de slag met vergroenen schoolpleinen? 

Heb jij een wens of vraag, neem vrijblijvend contact op met Nelle driessen, projectleider Groene Schoolpleinen.

Zelf aan de slag

Wil jij in jouw gemeente, buiten Maastricht ook aan de slag met het vergroenen van schoolpleinen? Neem contact op met nelle.driessen@cnme.nl . Zij neemt contact met je op over de mogelijkheden!

Voorbeelden en meer informatie en  inspiratie vind je in onze infotheek.