Natuureducatie

Natuur- en duurzaamheidseducatie

Natuur- en duurzaamheidseducatie. CNME verzorgt lessen en activiteiten voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid. Ook verzorgen we lessen gericht op een gezonde voeding, eetbaar groen en ‘groene levensstijl’. Door middel van leskisten, lessen in de klas, maar ook natuurwerkdagen en buitenlessen.  We maken meestal maatwerk programma’s, op aanvraag van scholen. Ons aanbod is ook te vinden in de NME gids.

In regio Zuid-Limburg op diverse scholen voor de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Vaals, Valkenburg, Meerssen. We verzorgen al lessen en activiteiten sinds 1995.

Wat wij doen

1
Wat willen we bereiken
Natuur beleven Maastricht

We willen leerlingen kennis bijbrengen over thema’s als natuur, milieu en duurzaamheid. We willen hen bewust maken van wereldwijde problematieken, maar tegelijkertijd eigen en lokaal handelingsperspectief geven door samen te bespreken, onderzoeken of ervaren wat je kunt doen om je eigen leefomgeving te vergroenen of verduurzamen.

2
Waarom moeten we in actie komen

In de huidige wereld hoeft het belang van natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie nauwelijks meer uitgelegd te worden. Toch doen we dat, vanaf zo jong mogelijke leeftijd. Omdat kinderen die al vroeg bewust worden, opgroeien tot bewuste burgers. En vooral omdat we hen willen laten zien wat ze zelf kunnen DOEN. Zodat er nieuw, meer duurzaam gedrag ontstaat bij toekomstige generaties.

3
Wat wij doen
circulair les cradle 2 cradle

CNME verzorgt verschillende soorten lessen. Bijvoorbeeld: Planten in de klas, Kabouterpad, Veldlessen (struintochten bijvoorbeeld langs de Maas), Kleine-diertjes lessen en Natuurwerkdagen. Ook kunnen we je voorzien van leskisten die in de klas gebruikt kunnen worden. Bekijk al het aanbod in onze NME-gids.

Neem contact op

Wij zetten lessen en activiteiten op samen met scholen. We luisteren naar je vraag, en vullen deze in met een passend lesaanbod. Heb je een idee? Neem vrijblijvend contact op met Peter Albas, projectleider Educatie.