#PickItUp

#PickItUp is dé bewustwordingscampagne tegen zwerfafval en gaat actief aan de slag met het ondersteunen van scholen bij het schoonhouden van de omgeving en/of schoolroutes en het aanbieden van lessen over (zwerf)afval. Daarnaast gaat #PickItup aan de slag om samen met  buurten en lokale verenigingen naar de zwerfafvalproblematiek te kijken en opruimacties te initiëren. In Maastricht zijn inmiddels 111 ‘zwerfinators’ actief.

#PickitUp vindt plaats in heel Maastricht. In deze gemeente is #PickitUp van start gegaan in 2016.
Intussen is #PickitUp ook actief in de gemeenten Valkenburg (vanaf 2018) en in gemeente Eijsden Margraten (vanaf 2021) en in de gemeente Meerssen adviseren we in een snoeproute aanpak (vanaf 2019).

Wat wij doen

1
Wat willen we bereiken
Zwerfafval rapen school

Door het inzetten van educatieprojecten, bewustwordingsactiviteiten en het bieden van ondersteuning o.a. op scholen en bij verenigingen, wil #PickItUp graag de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid (jij maakt het verschil!) vergroten onder burgers van de deelnemende gemeenten. Het doel is om vanaf de jongste generaties te vertellen over (de gevolgen van) zwerfafval en over de waarde van grondstoffen en circulariteit, om zo bij te dragen aan een afvalloze wereld zo snel als mogelijk. 

Samen deze handen op elkaar voor een afvalloze toekomst.

2
Waarom we in actie komen

In Nederland komt elk jaar 50 miljoen kilo zwerfafval op straat en in de natuur te liggen. Elk jaar kost het ons 250 miljoen euro om dit op te ruimen. Zwerfafval dat met de rivieren naar zee verdwijnt, verergert daar de plastic soep. En er drijft al 100 miljard kilo afval in zee…
Zwerfafval is slecht voor dieren en mensen. Dieren kunnen er in verstrikt raken of ze eten het op. Hierdoor kunnen ze ziek worden en doodgaan. Vooral in zee eten dieren plastic, dat nooit vergaat maar alleen in vele kleine stukjes uiteenvalt. Doordat wij weer dieren eten komt het plastic ook in ons voedsel terecht. Samen moeten we dit voorkomen. Zodat mensen én dieren nog generaties lang op onze aarde kunnen wonen. 

3
Wat wij doen
Zwerfafval Maas

#PickitUp is actief in het basisonderwijs, in de kinderopvang en bij de BSO’s. Ook zijn we regelmatig te vinden in het middelbare onderwijs en in het speciaal onderwijs. We organiseren projecten, acties en evenementen samen met studenten. We gaan samen met wijkbewoners, georganiseerd of niet, aan de slag met het schoonhouden van de leefomgeving. Ook faciliteren we buren, bedrijven en sinds 2020 zelfs individuen (met ‘dank’ aan Corona) op het gebied van opschoonmaterialen, op alle daarvoor geschikte landelijke dagen, zoals World Cleanup Day en alle momenten daartussen. 

Met ons aan de slag

Neem contact op

Wil je met jouw school aan de slag? Of heb jij ideeën en wil je graag je steentje bijdragen aan Maastricht zwerfafvalvrij maken, geef je dan op! Neem contact op met Maartje Meessen, Projectleider #PickItUp. Meer informatie is ook te vinden op www.pickitup-maastricht.nl