Bijen & Biodiversiteit

Wat is biodiversiteit?

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Alle planten en insecten doen namelijk heel belangrijk werk om de natuur in stand te houden. Maastricht heeft aandacht voor biodiversiteit. Veel projecten waar CNME aan deelneemt zijn ontwikkeld in samenwerking met andere partijen of gewoon de lokale initiatieven opgestart door de actieve inwoners.

Biodiversiteit gaat over de variatie aan leven. Dus over onder andere vogels, insecten, bijen, planten, wormen én over hun hele levenscyclus en onderlinge relaties. Een duizelingwekkend verhaal. Verrassend genoeg biedt juist een stad zoals Maastricht tegenwoordig misschien wel de grootste variatie aan leefplekken, met wegbermen, braakterreinen, parken en tuinen. Wie goed rondkijkt ziet dat zelfs daar nog veel winst te behalen valt. Mogen planten zaden maken en verdorren? Mogen hun holle stengels een overwinteringsplek zijn voor insecten, waar de egel in het voorjaar zijn magere lijf mee aansterkt? Zijn er plekjes waar de vijanden van de eikenprocessierups hun jonkies kunnen krijgen?

koolmees

Meer bijen en biodiversiteit dankzij Maastricht Zoemt

Als we ons tot de biodiversiteit van bijen beperken: 180 Maastrichtse bijensoorten hebben allemaal hun eigen voorkeur voor voedsel en een nestelplek. Er zijn makkelijke eters (akkerhommels) en zeer kieskeurige (de Slangenkruidbij lust slechts nectar en stuifmeel van inderdaad, slangenkruid). Er zijn voorjaars- en zomerbijen, grondnestelaars en soorten die graag oude kevergangen gebruiken. Een gevarieerd stedelijk landschap biedt kansen voor heel veel soorten.

Veel van de projecten die CNME uitvoert of aan deelneemt stimuleren de biodiversiteit in Maastricht. Dit doen wij vaak in opdracht van de gemeente Maastricht. De campagne ‘Maastricht Zoemt’ is hier één van. Maastricht Zoemt is de Maastrichtse uitwerking van de landelijke campagne Nederland Zoemt. Het is een project dat zich specifiek richt op meer biodiversiteit in de stad, met name over het zorgen voor meer bloemen en (wilde) bijen in Maastricht. CNME is dan ook trots dat de gemeente Maastricht door alle gezamenlijke inspanning in 2019 officieel is erkend als bijvriendelijke gemeente.

Maastricht bijen
1
Als bedrijf aan de slag

Bedrijven kunnen veel betekenen voor de biodiversiteit en de bijenpopulatie in de gemeente.

CNME beheert stadsnatuur met zeer hoge biodiversiteit. We adviseren gemeente, bedrijven, scholen  en particulieren over natuurvriendelijke inrichting en beheer van hun terreinen. We geven lessen en excursies.

2
Als gemeente aan de slag

De gemeente speelt natuurlijk een grote rol in de biodiversiteit en populatie van bijen in de gemeente met het beheer van de openbare ruimte

3
Zelf aan de slag

Wat kun je zelf doen om bij te dragen aan de biodiversiteit en de populatie van de bijen in de gemeente?

Dus: tuinier met bijvriendelijke planten en koester een rommelhoekje in je tuin! Voor huisvesting zijn er meer mogelijkheden dan een bijenhotel. Laat je informeren!