Landschappelijke aanplantregeling

Creëer meer landschap in jouw eigen omgeving

Dankzij financiële ondersteuning van gemeenten biedt CNME een aanplantregeling voor bezitters van huisweides, erven en percelen waarmee zij hun eigen omgeving landschappelijk kunnen verrijken tegen een kleine financiële bijdrage. Met deze aanplantregeling waarborgen we samen het Limburgs landschap in en rondom dorpskernen én stedelijke gebieden met cultuurhistorische waarden. Daarnaast draagt landschappelijke beplanting bij aan een gezonde groene leefomgeving waar mens, plant en dier kunnen samenleven.

Aangesloten gemeenten:

 • Maastricht
 • Gulpen-Wittem
 • Eijsden- Margraten

Voorwaarden om je aan te melden

 1. De deelnemer woont in de gemeente Maastricht of Gulpen-Wittem en is eigenaar van het betreffende grondstuk of is pachter en heeft toestemming van verpachter.
 2. De regeling omvat het beschikbaar stellen van bomen met toebehoren (boombeschermingen + boompalen) en plantsoen voor aanplant op geschikt bevonden plekken in regio 043, daar waar de betreffende gemeente deze regeling ondersteund.
 3. De financiering wordt verzorgd door uw gemeente en een eigen bijdrage door de deelnemer. De deelnemer betaalt een eigen bijdrage van 33,3%van de totale kosten, exclusief BTW. Bij benadering is de bijdrage per boom of per stuk bosplantsoen of per 10m2 bloemenweide respectievelijk ….
 4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de realisering van de aanplant, alsook het onderhoud en beheer na aanplant. In overleg met de aanmelder bestaat de mogelijkheid om een educatieve en publieke plantactie te organiseren door CNME.
 5. CNME organiseert het plantmateriaal zodra de deelnemer de vooraf gestuurde factuur voldaan heeft.
 6. Indien gepland, volgt de deelnemer een instructieavond, enkele weken voor de beschikbaarstelling van het plantmateriaal. Hiervoor ontvang je t.z.t. meer informatie over.
 7. Deelnemers worden geadviseerd een beheerscursus voor landschapselementen en hoogstamfruitbomen te volgen.
 8. De deelnemer geeft de kadastrale kaart door van het betreffende perceel. De kadastrale kaart is te raadplegen via www.kadastralekaart.com.
 9. Er worden alleen bomen/struiken/wildbloemen mengsel aangeleverd die van oudsher in het gebied voorkomen, te beoordelen door CNME.
 10. Er worden geen meidoorns in buffergebieden aangeplant. Dit geldt ook binnen een straal van 500 meter rond een boomkwekerij of laagstam-fruitboomgaard.
 11. CNME maakt een afspraak met de aanmelder om in overleg, op locatie, een beplantingsplan op te stellen.
 12. De aanplant wordt gerealiseerd rond de woonkernen, gekoppeld aan de bebouwing en in het buitengebied. De regeling geldt zowel voor boerderijen als voor niet-agrarische bebouwing in het buitengebied. Industrieterreinen en bedrijven komen ook in aanmerking voor deze regeling. Compensatie– of herplant verplichtingen alsook de invulling van siertuinen zijn eveneens uitgesloten.
 13. De deelnemer zal zorg dragen voor een deugdelijke bescherming van het plantmateriaal middels beschermende rasters. Voor de bomen worden boompalen en boomkorven ter beschikking gesteld indien van toepassing.
 14. Deelnemers verplichten zich tot het in stand houden van aangekochte materiaal (bomen/struiken/bloemenweide) gedurende 20 jaar na aanplant.
 15. De deelnemer kan afzien van deelname aan het project door, maximaal vijf dagen na het opstellen van het beplantingsplan, dit schriftelijk bij CNME te melden. Indien na 5 dagen geen schriftelijke afmelding is ontvangen, is deelname definitief. Indien de deelnemer hierna alsnog afziet van deelname of niet voldoet aan de voorwaarden worden de kosten die tot op dat moment gemaakt zijn in rekening gebracht van de deelnemer.
 16. Aanmeldingen worden verwerkt in chronologische volgorde en beoordeeld op volledigheid. Indien beschikbare budget verbruikt is worden resterende aanmeldingen op de wachtlijst geplaats tot nadere berichtgeving en wordt de aanmelder geïnformeerd hierover.

Aan de slag! met aanmelden

 • (Alleen voor contact m.b.t. deze aanmelding)
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.