Mijn Groen Maastricht

Mijn Groen Maastricht

Mijn Groen Maastricht maakt de stad aantrekkelijker om in te wonen, te werken en te recreëren. Een groene stad is een aantrekkelijke stad. Goed voor je gezondheid, het opvangen van regenwater, het dierenleven, je humeur, het tegengaan van hittestress, een vriendelijk aanzicht, sport en ontspanning. Met het project Mijn Groen Maastricht brengen Maastrichtenaren, CNME en de gemeente samen meer groen in de stad.

 

Met het project Mijn Groen Maastricht brengen Maastrichtenaren, CNME en de gemeente samen meer groen in de stad.

Wat wij doen

1
Wat willen we bereiken

Meer gevarieerd groen in de stad, door en met bewoners bedacht, geplant en beheerd. De stad Maastricht die een bijdrage levert aan de biodiversiteit, waar ruimte is voor water, waarin bomen zorgen voor schaduw. Een stad waar het heerlijk vertoeven is. Waarin bewoners samen zorgen voor groen in hun straat, waar inwoners graag een ommetje in het groen maken. Een stad waarin groen zorgdraagt voor biodiversiteit, ontmoeting en beweging.

2
Waarom moeten we in actie komen?

Groen draagt bij aan een beter leefklimaat. In een versteende stad is het veel te warm in de zomer, het ruikt niet lekker en het  water kan geen kant op. Je ruikt  geen bloemen, je ziet geen kleuren, je hoort geen vogels, je proeft geen kruiden. In een versteende stad is weinig biodiversiteit, je ziet minder mensen op straat en niet veel planten en dieren voelen zich daar thuis.

3
Wat wij doen
subsidie tuin vergroenen maastricht

Wanneer je ideeën hebt over het vergroenen van een openbare ruimte in Maastricht kan Mijn Groen Maastricht je helpen door je vraag of idee door te spelen naar de juiste afdelingen of mensen binnen de organisatie. Als je zelf zaken aan wil pakken of groene activiteiten (mee) organiseren kan je bij CNME terecht voor advies. Dat kan van alles zijn. Heel groots, of juist dichtbij en op kleine schaal. Denk aan: een buurttuin, gevelgroen, ontstenen van voortuinen, plukfruit in het plantsoen, een vlinder- of bijenvriendelijke bloementuin, bloembollen in grasstroken, groen bij festivals of op terrassen. Te veel om op te noemen!

Met ons aan de slag

Heb je een wens dan maken we een afspraak op locatie. Wij maken een inschatting voor je of je vraag past binnen het Mijn Groen Maastricht project. We stellen eerst een werkgroep samen. Hoe meer mensen uit de buurt eraan meedoen, hoe meer draagvlak er is. Jullie wensen worden omgezet in een ontwerp en voorgelegd bij Mijn Groen Maastricht. Als zij akkoord zijn zoeken we samen naar de financiën voor het realiseren van het project.

Zodra de middelen binnen zijn, gaan we aan de slag met het realiseren van jullie plan. Jullie kunnen het zelf uitvoeren. Als ondersteuning gewenst is in de vorm van uitleen gereedschap, ondersteunen bij ontwerp, aanleg en beheer, helpen we je graag.

Neem contact op

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Nelle Driessen, Projectleider van Mijn Groen Maastricht.

Zelf aan de slag