CNME ontvangt vijfsterren bijenhotels van Sparkle Foundation

“Sparkle Foundation wil het CNME ondersteunen, zullen we eens praten?” Een dergelijke vraag krijgt Anouk Viegen, directeur van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, niet vaak. Normaal gesproken stelt zijzelf of een van de medewerkers van het centrum zo’n vraag aan scholen, gemeenten of bedrijven. Op zoek naar manieren om natuur en duurzaamheid dichter bij de inwoners van Zuid-Limburg te brengen. De vraag komt nu van het bestuur van de Sparkle Foundation, een goede-doelen-stichting die verborgen initiatieven op het gebied van het verbeteren van welzijn van mens en dier een impuls wil geven.

In de zoektocht naar maatschappelijk waardevolle initiatieven die een steuntje in de rug kunnen gebruiken wordt de Sparkle Foundation door de gemeente Maastricht op het spoor van het CNME gezet. Stichtingsvoorzitter Erica Posma zoekt contact met Anouk Viegen en er is meteen een klik. Beiden vinden elkaar in hun passie voor milieu en natuur en hun manier van werken: verbinding zoeken met gelijkgestemden om concrete doelen na te streven en te bereiken.

Anouk heeft een voorstel voor het bestuur van de Sparkle Foundation: “We nemen jullie eerst mee naar buiten. Dan laten we zien wat ons centrum zoal doet.” Niet lang daarna wordt er een bezoek gebracht aan de Montessorischool in het centrum van Maastricht. Het plein van deze school is door het CNME omgetoverd tot een plek met veel natuurlijk materiaal, bomen, planten en wilde bloemen. De kinderen kunnen er elke dag andere aspecten van de natuur ontdekken. Zo groeien ze spelenderwijs op met kennis van en gevoel voor de natuur en geeft het CNME vorm aan een van haar belangrijkste speerpunten: natuureducatie aan kinderen. De Sparkle bestuursleden reageren enthousiast op de manier waarop de leerlingen genieten van de groene oase in en om de speelplaats.

Aan een muur bij het schoolplein hangt een klein insectenhuisje. Hierin vinden bijen en andere insecten een plekje om te overnachten. Omdat er in bebouwde gebieden steeds meer dieronvriendelijke materialen zoals stenen en kunstgras zijn en steeds minder bomen en planten, is het voor het voortbestaan van vele insectensoorten van groot belang om plekken te creëren waar zij kunnen verblijven om van daaruit te foerageren. De Sparkle Foundation stelt voor om een tiental vijfsterren insectenhotels te doneren. Het CNME kan deze op een aantal plekken in de stad plaatsen, bijvoorbeeld op een groen schoolplein zodat er educatieve activiteiten voor kinderen aan gekoppeld kunnen worden. Een vijfsterren insectenhotel voldoet aan alle eisen die de experts van het CNME stellen, zodat insectenpopulaties er optimaal van kunnen profiteren. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden en Anouk, die veel tijd steekt in het ophalen van fondsen, is verheugd dat de Sparkle Foundation deze op maat gemaakte vijfsterren insectenhotels wil bekostigen.

bijenhotel maastricht

Op 2 december 2022 wordt het eerste insectenhotel officieel onthuld op het terrein van de Tapijnkazerne. De andere hotels worden geplaatst bij een aantal scholen en op bijenhotspots in Maastricht. Voor het CNME en de Sparkle Foundation zal het moment van de onthulling symbool staan voor het realiseren van enkele van beider doelstellingen: het CNME draagt bij aan natuureducatie en de verbetering van de biodiversiteit. De Sparkle Foundation verhoogt de zichtbaarheid van het CNME. De onthulling krijgt een speciaal cachet door het opdragen van dit eerste vijfsterren insectenhotel aan Rianda Graus, de in 2019 overleden beschermvrouw van de Sparkle Foundation. Hiermee wordt haar grote betrokkenheid bij de natuur voor het voetlicht gebracht.

Erica Posma en Anouk Viegen kijken met voldoening terug op de vruchtbare samenwerking tussen de organisaties: “De verbinding die we gelegd hebben tussen de Sparkle Foundation en het Centrum voor Milieu en Natuureducatie heeft gebracht wat we nastreven: in het licht zetten van een waardevol initiatief en tegelijkertijd het realiseren van een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de natuur.”

Wanneer krijgt een insectenhotel vijf sterren?
bijenhotel Maastricht

De vijfsterren insectenhotels zijn op maat gemaakt. Zo is de bebording van eikenhout met daarin kleine en gemakkelijk vervangbare cassettes met een binnenwerk van bamboe. In één van deze cassettes is in plaats daarvan mergel aangebracht. De bijen knagen hier zelf gaatjes in. Er komen veel speciale wilde bijensoorten voor in Maastricht. Door deze bijenhotels worden wilde bijensoorten en andere insecten extra ondersteund. Op speciaal verzoek is een extra aanpassing gedaan in de hoop een bijzondere hotelgast te verwelkomen: de slangenkruidbij. Maastricht is namelijk een belangrijke plek voor deze wilde bijensoort die leeft van stuifmeel en nectar van slangenkruid. Om de slangenkruidbij een geschikte nestplaats te bieden zijn in de buitenrand van het bijenhotel gaatjes van 5 en 6 mm geboord.

Wie is Sparkle Foundation
SPARKLE foundation

De Sparkle Foundation is opgericht in 2019 om onzichtbare maatschappelijke initiatieven zichtbaarheid te geven. Dit streven komt voort uit het feit dat de landelijk bekende goede doelen veel aandacht krijgen, terwijl juist de wat kleinere, meer regionale initiatieven vaak zorgen voor de smeerolie binnen een gemeenschap. Juist deze hebben baat bij meer zichtbaarheid zodat ze hun werk kunnen uitbouwen. De Sparkle Foundation kiest ervoor om in het bijzonder initiatieven die oog en oor hebben voor het welzijn van mens én dier te ondersteunen. Concreet biedt de stichting projectondersteuning en advisering gericht op het verbeteren van professionaliteit. Daarnaast stelt zij haar eigen netwerk ter beschikking om deuren te openen die anders gesloten zouden blijven.