Het CNME kent een bestuur dat uit 5 leden bestaat. De directeur woont de vergadering van het bestuur bij. Het bestuur ziet toe op een correcte en efficiënte uitvoering van de taken van het CNME en op het functioneren van de organisatie in het algemeen. De verantwoordelijkheid van het bestuur omvat:

  • Besluiten omtrent strategie, beleid, begroting en jaarrekening.
  • Toezicht houden op de realisatie van vastgelegde doelen en resultaten.
  • Klankbordfunctie waar het gaat om het anticiperen op interne en externe relevante
    ontwikkelingen.
  • Invulling geven aan goed werkgeverschap ten aanzien van de directeur van CNME.

In verband met het vertrek van twee leden van het bestuur wegens beëindiging van hun reguliere zittingstermijn is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden. Daarbij zal één van de nieuwe leden de penningmeester-rol kunnen vervullen. Het streven is deze nieuwe bestuursleden zo snel mogelijk (begin 2023) te laten starten.

Deze vacatures zijn vervuld en verwijderd.

bijvriendelijke gemeente