De cursus VvE's met Energie Maastricht is er ook in 2022

De cursus VvE's met Energie Maastricht is er ook in 2022

Er vindt weer een gratis VvE’s met energie cursus plaats. Deze cursus is voor Vereniging van Eigenaren die hun appartementencomplex zo energiezuinig en duurzaam mogelijk willen maken. Dit jaar vind de cursus plaats vanaf oktober. Meld je snel aan!

Tijdens de cursus leert u welke stappen nodig zijn voor het verduurzamen van uw VvE. De twee belangrijkste pijlers krijgen volop aandacht:
• Het betrekken van alle leden van de VvE bij het opstellen van een goed duurzaamheidsplan voor uw VvE.
• In het duurzaamheidsplan wordt zowel aandacht geschonken aan welke duurzaamheidsmaatregelen genomen moeten worden, hoe dat betaald kan worden en of er subsidies zijn.

Cursusdagen:

wo. 5 oktober 2022 van 19:00-21:30 uur
wo. 19 oktober 2022 van 19:00-21:30 uur
wo. 2 november 2022 van 19:00-21:30 uur

Meld je aan!
Naar evenement