Basisschool Scharn wint eerste Maastrichtse Afvalchallenge

Leerlingen van groep 5 van Basisschool Scharn hebben de eerste Maastrichtse Afvalchallenge en de daarbij behorende Gouden Afvalbak gewonnen. De tweede prijs is voor CSN Speciaal Onderwijs) en de derde prijs gaat naar KC Dynamiek. De winnende scholen ontvangen een geldprijs (€250,- € 150,- en € 75,-) die de school kan uitgeven aan opruimspullen.

Initiatief van Kinderraad Leerlingen ruimden in de week van de Landelijke Opschoondag de omgeving van hun school op. Kinderen vinden het zelf erg belangrijk om te wonen en naar school te gaan in een schone omgeving. Het draagt bij aan hun speelplezier en zij willen zelf hierin het goede voorbeeld geven. De Maastrichtse Kinderraad van schooljaar 2021-2022 heeft advies uitgebracht om de eerste grote Maastrichtse Zwerfafval Challenge mogelijk te maken. Een win-win situatie aldus de wethouders Aarts ; “Leerlingen worden door dit initiatief op jonge leeftijd al meegenomen in de problematiek en omvang van zwerfafval. We hopen dat leerlingen zich bewust worden van goede en juiste afvalscheiding en dit ook meenemen richting huis. Wethouder Manon Fokke vult aan: ‘Dat dit initiatief vanuit de vorige kinderraad komt maakt het helemaal speciaal: het bevestigt dat kinderen hier bewust mee bezig zijn.” Enkele leerlingen van de ‘oude’ kinderraad reiken de Gouden Afvalbak uit op de winnende Basisschool Scharn.

 

prijsuitreiking afval challenge

Oordeel van de jury Volgens de jury hebben alle scholen heel goed opgeruimd en hebben alle deelnemers een vergelijkbaar aantal volle zakken verzameld. Daarom heeft de jury zich bij het vaststellen van de winnaars laten leiden door bijzondere zaken. De meest bijzondere vangst was van groep 5 van Basisschool Scharn, zoals een plastic stoel en plastic bloempotten. De tweede prijs wordt door de jury toegekend aan CSN Speciaal Onderwijs: omdat zij met kleine groepen op pad zijn gegaan en net zo veel hebben opgehaald als andere scholen. De derde prijs was voor Kindcentrum Dynamiek, omdat zij ook het PMD afval gescheiden hebben ingezameld en dus een extra stap hebben gezet bij hun Pick It Up acties. De jury wil alle klassen heel erg bedanken, want de allergrootste prijs is natuurlijk dat onze stad weer een stukje schoner is geworden.

De Zwerfafval Challenge is op initiatief van de Kinderraad georganiseerd door #PickitUp van het centrum voor natuur- en milieueducatie in Maastricht (CNME) in samenwerking met de gemeente Maastricht.