Maai mei niet, CNME doet het toch

Waarom maait CNME wel?

“Maai mei niet” is opgezet als campagne naar het publiek/burgers. Het is een oproep om in mei je gazonnetje niet te maaien, maar tot bloei te laten komen. Dat is mooi en goed voor de biodiversiteit. Bijvoorbeeld vanwege nectar en stuifmeel voor vlinders en bijen.

Er is in Nederland veel ervaring met het maaien van bloemrijke graslanden voor bloemen en insecten. Als je niet maait krijg je bos. Daar bloeien geen bloemen van weiden. Er zijn meer redenen om in de stad niet overal bos te willen hebben, bijvoorbeeld de sociale veiligheid.

We maaien gefaseerd. We laten altijd een deel van de begroeiing staan. Zo’n deel maaien we in de volgende ronde. Het gemaaide deel komt later weer in bloei, en biedt nectar en stuifmeel op een ander moment. In de stukken die we laten staan kunnen vlinderrupsen verder groeien en uiteindelijk vlinder worden. Die vlinders leggen graag eitjes op jonge, vers uitgegroeide planten. Die staan dan op het eerder gemaaide stuk. In het Jekerdal geldt dat bijvoorbeeld voor het Klaverblauwtje, een zeldzame vlinder die afhankelijk is van Rode klaver. We zorgen dat er steeds voor dat de vlinders nectar hebben (er bloeit rode klaver), en dat de rupsen goed voedsel hebben (vers gegroeide klaverbladeren).

Wat maait CNME in mei?

Vóór het maaien gaat onze ecoloog op pad. Hij zoekt de planten die nog een tijd moeten blijven staan, en tekent dat in op een kaart. Met behulp van deze kaart voert onze maaier het ecologisch maaibeheer uit. Meestal laten we het maaisel een paar dagen liggen voordat we het bij elkaar harken en afvoeren. Van het maaisel wordt compost gemaakt. In de tussentijd kunnen beestjes een nieuwe plek zoeken en rijpe zaden  op de grond terecht komen.

Over bermbeheer

Voor tuinbezitters is het makkelijk om niets te doen en hun gazon eens te laten groeien, maar voor openbaar bermbeheer ligt dat genuanceerder. Als groenbeheerders in mei niet maaien en dat in juni op grootschalige wijze wel doen, is dat funest voor talloze planten en dieren in bermen. Omdat in Nederland de biodiversiteit onder druk staat bieden de bermen en groenstroken een enorme kans planten en dieren de ruimte te geven. Daarvoor is ecologisch bermbeheer onontbeerlijk.

Blijf gedeeltelijk maaien in bermen en groenstroken om te voorkomen dat deze oppervlakte in bosland veranderd. Gras in de openbare ruimte kan snel verruigen. Dat verstikt andere planten waardoor kruiden en bloemen geen kans meer krijgen. En dus wil je het hele jaar door (ook in mei) gefaseerd blijven maaien en ecologisch beheren.