Meer bijenrijkdom door ecologisch uitbuiten van stadsdynamiek

De Maastrichtse bijenhotspots hebben al heel wat aandacht getrokken (van bijen en mensen). 39 Rode lijst-soorten profiteren van Maastrichtse stadsdynamiek. Lees hier het artikel over de principes achter de bijenhotspots en de rol van de vele betrokkenen.