Slangenkruidbij wacht nog even op meest geschikte huisvesting

Als een soort “lint” door de stad, zijn er in Maastricht dit jaar maar liefst tien plekken aangelegd met stol, leem en mergel, om een onderkomen te creëren voor de slangenkruidbij. De bedoeling van dit project is om de biodiversiteit in de stad te bevorderen. CNME heeft hiervoor subsidie ontvangen van het Biodiversiteitsfonds, van Elisabeth Strouven en de Gemeente Maastricht.

Geheel tegen de verwachting in, wees controle van de mergel in oktober uit, dat deze niet voldoet aan de gestelde eisen. De mergel blijkt te zijn verontreinigd met een te hoge concentratie aan olie. Dat bleek uit een test van alle plekken bij elkaar (verzamelmonster). Omdat daaruit niet bleek welke plek wél en welke niet vervuild was, is een aanvullend onderzoek gedaan per afzonderlijke locatie. Vorige week bereikte ons het resultaat daarvan, namelijk dat op alle 10 de plekken olie in de mergel zit.  Hoe de olie in de mergel is terecht gekomen, is nog niet bekend en wordt nog nader onderzocht. Hoewel er geen gevaar voor de gezondheid is, betekent het wel dat de mergel moet worden verwijderd.

CNME staat voor natuur en duurzaamheid. Het is daarom extra vervelend dat juist bij een project met als doel om de stadnatuur en biodiversiteit te bevorderen, verontreiniging is geconstateerd. CNME zet nu alles in het werk om de mergel op de locaties te laten verwijderen en daarna door nieuwe mergel te laten vervangen. De werkzaamheden zijn op 22 november gestart, lopen een paar weken door en we verwachten begin 2023 weer goede, schone biotopen te hebben waar o. a. de slangenkruidbij een onderkomen vindt. Het is dus voor haar nog even wachten op de meest geschikte huisvesting.

Voor nadere informatie over dit bericht kunt u terecht bij Michel Leinders, Hoofd Bedrijfsvoering van CNME:  Michel.leinders@cnme.nl tel.: 06-22450555.

 

Foto: Slangenkruidbij Pieter van Breugel