Cursus: VvE's met Energie Maastricht (03-2023)

Waar President Rooseveltlaan 217, 6224 CP Maastricht
Wanneer begint op: 01 maart 2023 19:00,
eindigt op: 21:30 01 maart 2023
VvE verduurzamen maastricht

U wilt uw appartementencomplex zo energiezuinig en duurzaam mogelijk maken? Doe dan mee met de gratis cursus verduurzaming van VvE’s.

Tijdens de cursus leert u welke stappen nodig zijn voor het verduurzamen van uw VvE. De twee belangrijkste pijlers krijgen volop aandacht:
• Het betrekken van alle leden van de VvE bij het opstellen van een goed duurzaamheidsplan voor uw VvE.
• In het duurzaamheidsplan wordt zowel aandacht geschonken aan welke duurzaamheidsmaatregelen genomen moeten worden, hoe dat betaald kan worden en of er subsidies zijn.

LET OP: Tijdig inschrijven is slim, want VOL = VOL!!

Deelname: max. 2 personen per VvE. Meer informatie of uw interesse voor deelname kenbaar maken? Vul onderstaand aanmeldformulier in of stuur een mail naar energiecoach@cnme.nl

Bij aanmelding gaan wij uit van deelname aan alle drie de cursusdata:

  • Dag 1 op woensdag 1 maart 2023 van 19:00-21:30 uur
  • Dag 2 op woensdag 15 maart 2023 van 19:00-21:30 uur
  • Dag 3 op woensdag 29 maart 2023 van 19:00-21:30 uur

 

Komen deze datums niet goed uit? Er vindt ook een cursus VvE’s met energie plaats in oktober.

 

De inhoud van de cursus

Dag 1

Deel 1 – Waar staat uw VvE?
Welke vraagstukken zien we over het algemeen bij VvE’s? En hoe verhouden die zich tot uw eigen VvE? Wat is hetzelfde, wat is anders, wat betekent dat voor de verduurzaming van uw gebouw?
Deel 2 – Technische aspecten
Het gebouw als geheel en de rol van VvE’s in de energietransitie. We lichten de driestappenstrategie voor een energiezuinig ontwerp toe (Trias Energetica) en behandelen de verduurzamingsmaatregelen die er zoal zijn.
Deel 3 – Hoe maak je een goed duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP)? Incl. praktijkvoorbeelden.
We kijken hoe uw pand er bouwkundig en installatietechnisch voorstaat en naar het huidige energiegebruik (nulmeting). Vervolgens behandelen we de logische stappen naar vermindering van het energieverbruik. En we kijken hoe u dit kunt financieren (vooruitblik volgende les)

Dag 2

Deel 1 – Juridische aspecten
We kijken naar splitsingsakten en modelreglementen. Welke maatregelen zijn voor de individuele bewoner(s) van het gebouw en welke voor de VvE. Hoeveel leden moeten instemmen met het meerjarenonderhoudsplan zodat u aan de slag kan. percentages voor besluitvorming. We maken u verder wegwijs in de belangrijkste wet- en regelgeving.
Deel 2 – Financiering
Het huishoudboekje van de VvE onder de loep: sparen of investeren, vrijkomende kasstromen en welke subsidies en lening zijn er. Doorrekenen van de business case, liquiditeitsbegrotingen (wat is in kas en wat zetten we in voor het onderhoudsplan). Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor 30 jaar.
Deel 3 – Proces
Hoe zorgt u ervoor dat de leden instemmen met het meerjarenonderhoudsplan, hoe verbreedt u het draagvlak en welke stappen volgt u. Kortom we gaan in op de psychologie van overleg en afstemming.

Dag 3

Deel 1 – Transitievisie Warmte Maastricht
Maastricht heeft eind 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. In deze Transitievisie Warmte wordt onderzocht op welke manier woningen in Maastricht in de toekomst aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Wordt uw buurt bijvoorbeeld ‘all electric’ of verwarmd met een warmtenet? Of kunt u zich de komende jaren richten op het isoleren van uw woning?
Deel 2 – Energiemix van de toekomst
Welke energiebronnen zullen we in de toekomst gaan gebruiken?
Deel 3 – Duurzame mogelijkheden bij uw VvE
Keuzemenu: Zonnepanelen, sedumdaken, laadpalen, waterberging etc.
Deel 4 – Volgende stappen
Welke stappen gaat u nu concreet zetten, wat heeft u nog nodig (stel uw vragen!), hoe organiseert u de interne communicatie (groepsdynamiek), en hoe kunt u als VvE’s onderling netwerken?

Aanmeld formulier

Terug naar overzicht