Dialoogavond Hoe ontwikkelen we de natuurinclusieve stad?

Waar Capucijnenstraat 21, 6211 RN Maastricht
Wanneer begint op: 02 maart 2023 20:00,
eindigt op: 22:30 02 maart 2023

Hoe ontwikkelen we de natuurinclusieve stad?

Een natuurinclusieve stad houdt rekening met mens én natuur. Een groene omgeving, biodiversiteit, klimaat- en wateradaptatie, schone lucht, maar ook wonen en recreëren en sociale cohesie spelen daarin een rol. Maastricht kent daarin uitdagingen maar werkt ook hard aan oplossingen. Dat gaat gepaard met dilemma’s omdat je deze verschillende perspectieven en belangen met elkaar moet afwegen. Een vraag daarbij is onder andere: zetten we in op grootschalige projecten, of op het creëren van steeds meer groene eilandjes (‘ecologische hotspots’) in de stad, bijvoorbeeld via burgerinitiatieven. Het Natuurhistorisch Genootschap, IVN en CNME nodigen u uit met gemeente, groene organisaties, en betrokken burgers in gesprek te gaan over de kansen die onze stad biedt. Na een inleiding door diverse sprekers over dat wat er al in de stad gebeurt (ecologische hotspots, vergroeningsinitiatieven, groenbeleid), horen we graag wat u vindt dat er zou moeten gebeuren, in het belang van mens én natuur?

Donderdagavond 2 maart, 20.00 uur tot 22.30 uur in de Brandweerkantine, Capucijnenstraat 21, te Maastricht.

Aanmelden kan via bijgaand formulier.

Aanmeld formulier

Terug naar overzicht