Discussieavond: over Natuurinclusieve Landbouw

Waar Bosquetplein 7, 6211KJ Maastricht
Wanneer begint op: 01 september 2022 20:00,
eindigt op: 22:30 01 september 2022
Klaproos

Kring Maastricht van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, het CNME Maastricht en regio en het IVN Maastricht organiseren in het Natuurhistorisch Museum Maastricht eens per jaar een discussieavond over een actueel thema betreffende natuuronderzoek, natuurbeheer of natuureducatie. Door de coronarestricties kon de discussieavond de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Nu willen we de draad weer oppakken.

Er is veel te doen over de stikstofemmisies van de landbouw en de gevolgen daarvan voor de natuur. Daarnaast zijn er nog andere invloeden van de landbouw op de natuur zoals (over-)bemesting, gebruik van herbiciden en pesticiden en het onttrekken van grondwater. Dit speelt met name rond natuurgebieden, in het bijzonder de Natura 2000 gebieden.

De regering heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd om met name het probleem van de stikstofemissies aan te pakken. De vraag is of er rond natuurgebieden nog wel rendabele landbouw mogelijk is? Om die vraag te beantwoorden organiseren we daarom dit jaar een discussieavond over Natuurinclusieve Landbouw. Meerdere organisaties in Nederland proberen een antwoord te vinden op de gestelde vraag. We hebben voor deze avond twee inleiders bereid gevonden te vertellen welke initiatieven hun organisaties genomen hebben. De avond is vrij toegankelijk. We hopen dat boeren die geïnteresseerd zijn in Natuurinclusieve Landbouw aan de avond deel willen nemen.

Datum en tijd:    Donderdag 1 september, 20:00 – 22:30 uur.

Locatie:                 Natuurhistorisch Museum Maastricht, Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht

Programma

20:00 uur         Theo Bakker, Samenwerking Staatsbosbeheer met boeren rond hun terreinen. Staatbosbeheer heeft met een veertigtal boeren elders in Nederland al afspraken gemaakt over Natuurinclusieve Landbouw. Staatsbosbeheer wil ook in Limburg dergelijke samenwerkingen opzetten.

20:30 uur         Andrea Bakker, Natuurinclusieve Landbouw in Limburg. Andrea is Adviseur Transitie Landbouw & Milieu bij de Natuur en Mileufederatie Limburg. Zij zal ons vertellen wat er in Limburg op dit moment al gebeurd en welke plannen er liggen voor de toekomst.

21:00 uur         Pauze. Tijdens de pauze worden vragen en stellingen verzameld.

21:30 uur         Johan den Boer (discussieleider), Discussie aan de hand van de vragen en stellingen.

22:30 uur         Afsluiting.

 

We maken u ook attent op de Euregionale Botanische Bijeenkomst die de Plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg op zaterdag 3 september organiseert met als thema Akkerflora. Zie https://ebb.nhgl.nl.

Terug naar overzicht