Symposium: Limburgers Bijeen voor Bijen

Waar De Spil in Maasbracht
Wanneer begint op: 07 juni 2023 09:30,
eindigt op: 17:00 07 juni 2023

Op woensdag 7 juni van 09:30 tot 17:00 organiseert het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg samen met de Natuur en Milieufederatie Limburg het symposium ‘Limburgers Bijeen voor Bijen’ in de Spil in Maasbracht.

Dit jaar zoomen we in op het belang van bijen en andere insecten in onze bermen en het aanbod van nectar. Meer dan de helft van de inheemse insecten, en dus ook van de wilde bijensoorten, dreigt namelijk te verdwijnen. Hoe kunnen overheden, landeigenaren en imkers de wilde bij en daarmee ook andere insecten ondersteunen? Hoe kunnen bermen weer ontwikkeld worden tot een volwaardig biotoop voor insecten? De grootste bedreigingen voor de wilde bij zijn het gebruik van insecticiden, een gebrek aan voedsel en aan nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van:

  1. Intensieve grootschalige landbouw en het gebruik van bestrijdingsmiddelen
  2. Verstedelijking
  3. Stenige tuinen
  4. Het beheer van openbaar groen en daarmee ook de bermen, dat veelal leidt tot oppervlakten met weinig plantensoorten waardoor bijen en insecten geen goed biotoop hebben.
  5. Concurrentie met de honingbij

Tijdens het symposium brengen we dit thema aan de hand van lezingen en excursies onder de aandacht en geven concrete hands-on tips en tricks. Het gehele programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

De dagvoorzitters zijn Math de Ponti en Ton Hermanussen. Ook kunnen we alvast de volgende sprekers en excursieleiders bevestigen:
• Cyryl Lendfers (Nederlandse Bijenhoudersvereniging)
• Annemiek van Dijk (Lid NEV Sectie Hymenoptera, docent cursus ‘Wilde bijen’, validator wespen & bijen bij waarneming.nl, IVN Natuurgids)
• John van den Berg (Gemeente Maasgouw)
• Lisa Op den Kamp (CNME)
• Sjors Blomen (Gemeente Maasgouw)
• Geert Gabriels (Provincie Limburg)
• Dave Prevos (Gemeente Roermond)
• Henk Vossen (Landschapsbeheer Vossen)
• Rob Voesten (Natuurlijk Rob)
• Ivo Raemakers (WUR) via een videointerview
• Wouter Jansen (Omniverde)
• Olaf Op den Kamp (Natuurhistorisch Genootschap)

Wil jij erbij zijn op woensdag 7 juni 2023?

Meld je dan aan door een mail te sturen naar: e.zwart@nhgl.nl.
Let op, er is een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk.
Na aanmelding ontvang je een bevestiging en nadere gegevens.

Terug naar overzicht