Dankzij de inzet van buurtbewoners, scholen, een landschapsarchitect en CNME is de Groene wig Malberg getransformeerd van een braakliggend terrein tot een natuurlijk park met speelnatuur. Een mooi voorbeeld van participatie, waarbij de samenwerking heeft geleid tot natuur middenin de woonwijk.

Hier wordt de natuur gebruikt om in te spelen. Kom ook ravotten in de wilgenhutten, klimbomen of het net gemaaide groen dat nog even blijft liggen.

Regelmatig worden educatieve activiteiten georganiseerd in het gebied, door de naastgelegen scholen en bso’s, Trajekt, het buurtplatform of CNME.

Facts en Figures

Locatie:  

Malberg, ligt aan de Schildruwe

Hectare:

5

Ecologisch beheer:

Maaien, Kappen, Snoeien

Planten:

Dieren:

"Na een aantal beheeraanpassingen en een succesvolle hondenmiddag is de stemming bij de Groene wig Malberg 180 graden gedraaid. Het park ligt er het hele jaar prachtig bij en wordt ook nog eens gebruikt waarvoor het is bedoeld. Op het veldje wordt gevoetbald, de hutten worden gesloopt (zoals het hoort) en de kinderen van de school zijn er regelmatig met de leerkracht te vinden."

— Gijs Ketelaars, Team Ecologisch Beheer van CNME